វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញាសកិផលនៅជប៉ុន

វៀតណាមខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញាសកិផលនៅជប៉ុន

២០ ឧសភា ២០១៨ (22:01)

បណ្តាសហគ្រាសវៀតណាម កំពុងជម្រុញការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ កសិផលនៅទីផ្សារជប៉ុន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិធីបុណ្យវៀតណាម លើកទី ១០ (ឆ្នាំ២០០៨ - ឆ្នាំ២០១៨) ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា នៅទីក្រុងតូក្យូ។

សកម្មភាពនានាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

សកម្មភាពនានាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

២០ ឧសភា ២០១៨ (22:00)
កប.អនឡាញ - នា​ថ្ងៃ១៩ ឧសភា នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម សកម្មភាពនានាបានរៀបចំឡើងក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី ១៩ឧសភា១៨៩០-ថ្ងៃទី១៩ឧសភា២០១៨)។
សកម្មភាពក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅប្រទេសមួយចំនួន

សកម្មភាពក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញនៅប្រទេសមួយចំនួន

២០ ឧសភា ២០១៨ (22:00)
កប.អនឡាញ - សកម្មភាពជាច្រើនបានរៀបចំនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ។
ប្រគល់អំណោយឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ក្រីក្រ

ប្រគល់អំណោយឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ក្រីក្រ

២០ ឧសភា ២០១៨ (21:59)
កប.អនឡាញ - នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ឧសភា កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Tay Ninh វៀតណាមបានសហការជាមួយសមាគមសប្បុរសធម៌ “បេះដូងមាស” នៅទីក្រុងហូជីមិញ និងឃុំ Tan Hoa ស្រុក Tan Chau ខេត្ត Tay Ninh ប្រគល់អំណោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ក្រីក្រនៅភូមិ Con Tran របស់ឃុំ Tan Hoa។
កាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចេញផ្សាយជាសាកល្បងនូវកម្មវិធីវីដេអូ-អូឌីយ៉ូនៅផ្ទៃក្នុង

កាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចេញផ្សាយជាសាកល្បងនូវកម្មវិធីវីដេអូ-អូឌីយ៉ូនៅផ្ទៃក្នុង

២០ ឧសភា ២០១៨ (21:59)
កប.អនឡាញ - នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ឧសភា ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (19-5-1890 / 19-5-2018) កាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានចេញផ្សាយជាសាកល្បងនូវកម្មវិធីវីដេអូ - អូឌីយ៉ូនៅផ្ទៃក្នុង។
បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

១៧ ឧសភា ២០១៨ (22:19)
កប.អនឡាញ - ដើម្បីជំរុញការឃោសនាពីគោលនយោបាយ ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្នុងជួរកងទ័ព ការបញ្ជ្រាបឲ្យបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ និងទាន់ពេលអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃសន្និបាតមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលើកទី៧ នីតិកាលទី១២ ស្តីពីការកែទំរង់គោលនយោបាយ ការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមយោធា និងកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានរៀបចំរួមគ្នាសិក្ខាសាលា “ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនៃការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលក្នុងជួរកងទ័ព”។
សំណួរ និងចម្លើយអំពីការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

សំណួរ និងចម្លើយអំពីការធានារ៉ាប់រងសង្គម ការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

១៦ ឧសភា ២០១៨ (20:59)
កប.អនឡាញ​ - ពេលវេលាឈប់សម្រាកដើម្បីមើលកូនឈឺតាមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ២០១៤។
អនុវត្តន៍យ៉ាងល្អក្នុងការផ្តល់ប័ណ្ណធានរ៉ាប់រងសុខភាពជូនសាច់ញាតិរបស់យោធិន

អនុវត្តន៍យ៉ាងល្អក្នុងការផ្តល់ប័ណ្ណធានរ៉ាប់រងសុខភាពជូនសាច់ញាតិរបស់យោធិន

១៤ ឧសភា ២០១៨ (21:25)
កប.អនឡាញ​ - នាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក កងពលធំលេខ ៣២៤ យោធាភូមិភាគទី ៤ អនុវត្តយ៉ាងល្អក្នុងការផ្តល់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពជូនសាច់ញាតិរបស់យោធិន។
របបឈឺថ្កាត់ក្រោមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ ២០១៤

របបឈឺថ្កាត់ក្រោមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ ២០១៤

៩ ឧសភា ២០១៨ (21:34)
កប.អនឡាញ - លោក Le Van Hoa កំពុងបំពេញការងារនៅយោធភូមិភាគទី ៤ បានសួរថា ខ្ញុំជាយោធិនអាជីពម្នាក់កំពុងទទួលរងនូវជំងឺរបេង និងមានលិខិតបញ្ជាក់អនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកពីការងារ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យសួតមជ្ឈិម។ តើពេលវេលាដែលខ្ញុំបានសម្រាក និងកំរិតទទួលរបបសោធនពីការឈឺថ្កាត់របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេច?
ធនាគរពិភពលោកជួយវៀតណាមអភិវឌ្ឍផ្នែកឡូជីស្ទីក

ធនាគរពិភពលោកជួយវៀតណាមអភិវឌ្ឍផ្នែកឡូជីស្ទីក

១៨ ឧសភា ២០១៨ (20:23)
កប.អនឡាញ - ធនាគរពិភពលោក(WB) និងក្រសួងគមនាគមដឹកជញ្ជូនវៀតណាមបានរៀបចំសិក្ខាសាលាចាប់ផ្ដើមគម្រោងជួយកសាងប្រព័ន្ធស្ថិតិការដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកនៅវៀតណាម។
វៀតណាមនិងស៊ុយអែតបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

វៀតណាមនិងស៊ុយអែតបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម

១២ ឧសភា ២០១៨ (21:22)
នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូត ស៊ុយអែតប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Hogbeg និងប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Comvik ប្រចាំនៅវៀតណាម លោក Zaman។
ត្រៀមជាស្រេចរួមដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅវៀតណាម

ត្រៀមជាស្រេចរួមដំណើរជាមួយក្រុមហ៊ុន Samsung ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅវៀតណាម

២១ មេសា ២០១៨ (20:55)
កប.អនឡាញ - នារសៀល ថ្ងៃទី២០ មេសា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម Nguyen Xuan Phuc បានទទួលជួបលោក Dongjin Koh អគ្គនាយកប្រតិបត្តិការនៃសម្ព័នក្រុមហ៊ុន Samsung នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។
ជំនួបប្រាស្រ័យជប៉ុន - តំបន់វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long

ជំនួបប្រាស្រ័យជប៉ុន - តំបន់វាលសណ្ដទន្លេ Cuu Long

១៩ មេសា ២០១៨ (17:33)
កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៨ មេសា នៅទីក្រុង Can Tho វៀតណាម ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Can Tho និងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅវៀតណាមបានសហការរៀបចំជំនួបប្រាស្រ័យជប៉ុន - តំបន់វាលសណ្តទន្លេ Cuu Long។
របបសម្រាប់អ្នកជំងឺតាមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ ២០១៤

របបសម្រាប់អ្នកជំងឺតាមច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ ២០១៤

៥ មេសា ២០១៨ (21:46)
កប.អនឡាញ - លោក Hoang Van Tam ជាពលករជាប់កិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនជីករកធ្យូងថ្មចំណុះកងទ័ពសួរថា ខ្ញុំចូលរួមបង់ធានារ៉ាប់រងសង្គម ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ មក។ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ខ្ញុំមានជំងឺត្រូវបញ្ឈប់ការងារមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ តើពេលវេលា និងកំរិតទទួលបានរបបជំងឺរបស់ខ្ញុំបានគិតយ៉ាងដូចម្ដេច?
ការរួមដំណើរជាមួយនារីនៅតាមតំបន់ព្រំដែន

ការរួមដំណើរជាមួយនារីនៅតាមតំបន់ព្រំដែន

២០ មិនា ២០១៨ (20:39)
កប.អនឡាញ - ទទួលជ្រោមជ្រែងចលនានារីជួយគ្នាលុបបំបាត់គ្រោះទុរ្ភិក្ស និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនៅមូលដ្ឋានជាច្រើននៅលើទូទាំងប្រទេសបានប្រព្រឹត្តទៅសកម្មភាពជួយជ្រោម​ជ្រែង ឧបត្ថម្ភមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជន និងនារីៗនៅរាល់តំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដែលមានជីវភាពរស់នៅជួបការលំបាកលំបិនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាប្រចាំ។
ការកំណត់សម្រាប់យោធិន និងអ្នកប្រកបការងារបំភ័ន្ធអក្ខរៈដែលចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាព

ការកំណត់សម្រាប់យោធិន និងអ្នកប្រកបការងារបំភ័ន្ធអក្ខរៈដែលចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាព

១៦ មិនា ២០១៨ (18:03)
កប.អនឡាញ - លោក Tran Van Bay កំពុងធ្វើការនៅប្រភេទទ័ពវិទ្យុទាក់ទងសួរថា៖ តើយោធិន និងអ្នកប្រកបការងារបំភ័ន្ធអក្ខរៈដែលចូលរួមការធានារ៉ាប់រងសុខភាព​រួមមានមុខសញ្ញាណាខ្លះ?
រុស្ស៊ីផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភឲ្យវៀតណាមដើម្បីជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារខ្យល់ព្យុះ Damrey

រុស្ស៊ីផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភឲ្យវៀតណាមដើម្បីជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារខ្យល់ព្យុះ Damrey

៨ វិច្ឆិកា ២០១៧ (21:07)
កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានមានអនុសាសន៍ផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភចំនួន ៥ លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យវៀតណាម ដើម្បីជំនះពុះពារផលវិបាកដោយសារខ្យល់ព្យុះ Damrey។ ក្រៅពីនេះ យន្ដហោះ Il-76 មួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមដឹកទំនិញជាជំនួយមកដល់វៀតណាមដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់។
go top