កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅប្រទេសឈីលី

កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅប្រទេសឈីលី

១១ មិនា ២០១៨ (13:42)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ មីនា (តាមម៉ោងវៀតណាម) កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងជឿន​លឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានី Santiago ប្រទេសឈីលី។ លោក Tran Tuan Anh រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

go top