ជនអេហ្ស៊ីបរាប់សិបនាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងពិធីធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់ Mecca

ជនអេហ្ស៊ីបរាប់សិបនាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងពិធីធ្វើធម្មយាត្រាមកកាន់ Mecca

៥ កញ្ញា ២០១៨ (07:26)

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសអេហ្ស៊ីបនាថ្ងៃទី៣ខែកញ្ញាបានឲ្យដឹងថា យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន ៦៨ នាក់ត្រូវបានស្លាប់ខណៈពេលដែលធ្វើធម្មយាត្រា មកកាន់វិមានឥស្លាម Mecca នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាឆ្នាំនេះ។

go top