បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨៖ ប្រធានាធិបតី លោក Putin ត្រូវបានព្យាការណ៍​ថានឹងទទួលជ័យជំនះ

បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨៖ ប្រធានាធិបតី លោក Putin ត្រូវបានព្យាការណ៍​ថានឹងទទួលជ័យជំនះ

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

តាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ VTSIOM ដែលប្រកាសនាថ្ងៃទី ១៥ មករា បានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin អាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះលើសលប់នៅក្នុងការបោះ​ឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ ២០១៨។

go top