អង្គការ​សម្ព័ន្ធឥស្លាម​ពិភព​លោក​ ​(MWL) ថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅ Pittsburgh

អង្គការ​សម្ព័ន្ធឥស្លាម​ពិភព​លោក​ ​(MWL) ថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅ Pittsburgh

២៩ តុលា ២០១៨ (18:21)

នាថ្ងៃទី ២៨ ខែតុលា អង្គការសម្ព័ន្ធឥស្លាមពិភពលោក (MWL) បានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការវាយប្រហារលើ ព្រះវិហារ​អម្បូរជនជាតិជ្វីពនៅក្រុង Pittsburg រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន ១១ នាក់ត្រូវស្លាប់។

go top