ពិធីបិទការប្រកួតពីងប៉ុងពានរង្វាន់សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៨

ពិធីបិទការប្រកួតពីងប៉ុងពានរង្វាន់សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៨

១៧ កញ្ញា ២០១៨ (20:07)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីការប្រកួតក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃ ការប្រកួតពីងប៉ុងពានរង្វាន់សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៨ ដែលរៀបចំដោយសមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌និងកីឡាទីក្រុងហាណូយ និងសមាគមអ្នកកាសែតទីក្រុងហាណូយបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា នៅឯកីឡាដ្ឋាន Trinh Hoai Duc ទីក្រុងហាណូយ។

go top