កីឡាការិនីហែលទឹក Anh Vien ទទួលកិត្តិនាមកីឡាករពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៧

កីឡាការិនីហែលទឹក Anh Vien ទទួលកិត្តិនាមកីឡាករពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៧

២៩ ធ្នូ ២០១៧ (21:10)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការ Olympic វៀតណាមបានសហរៀបចំការជ្រើសតាំងកីឡាករ គ្រូបង្វឹកពូកែ និងជ្រើសរើសកីឡាករ គ្រូបង្វឹកជនពិការពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៧។

go top