ក្រុមបាល់ទាត់នារី futsal វៀតណាមចូលវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់អាស៊ី

ក្រុមបាល់ទាត់នារី futsal វៀតណាមចូលវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់អាស៊ី

១០ ឧសភា ២០១៨ (20:51)

កប.អនឡាញ - នាយប់ ថ្ងៃទី៩ ឧសភា នៅប្រទេសថៃបានប្រព្រឹត្តឡើងវគ្គ ៨ ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ futsal សម្រាប់នារីអាស៊ីឆ្នាំ២០១៨។ ក្រុមបាល់ទាត់នារី futsal វៀតណាមបានឈ្នះក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ី 2-1 ហើយចូលក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

go top