ក្រុមកីឡាករលើកទម្ងន់វៀតណាមឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗ នៅក្នុងការប្រកួតលើកទម្ងន់សម្រាប់វ័យក្មេងពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៩

ក្រុមកីឡាករលើកទម្ងន់វៀតណាមឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗ នៅក្នុងការប្រកួតលើកទម្ងន់សម្រាប់វ័យក្មេងពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៩

១១ មិនា ២០១៩ (21:46)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ១០ មីនា កីឡាការិនី Nguyen Thi Thu Trang បានឈានចូលវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ លើវិញ្ញាសាទម្ងន់ ៤៥ គីឡូក្រាមសម្រាប់នារី នៃការប្រកួតលើកទម្ងន់សម្រាប់វ័យក្មេងពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៩ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ លើវិញ្ញាសានេះ កីឡាការិនី Nguyen Thi Thu Trang ដណ្តើមបានមេដាយមាសចំនួន៣គ្រឿង។

go top