លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich ទទួលជួបរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich ទទួលជួបរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា

១៥ មិនា ២០១៨ (22:55)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៤ មិនា នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានទទួលជួបលោក តេង សាវង្ស រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។

go top