និមិត្តរូបដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចនៃចំណងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាមគ្គីភាពរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា

និមិត្តរូបដ៏ភ្លឺចិញ្ចាចនៃចំណងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាមគ្គីភាពរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា

៨ មករា ២០១៨ (09:21)

កប.អនឡាញ - វៀតណាម និងកម្ពុជា ជាប្រទេសពីរជិតខាងគ្នា មានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជិតស្និទ្ធ ស្រឡាញ់ និងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នា។ ប្រទេសទាំងពីរមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នាបានឡើយ។ នេះគឺជាការពិតតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរ។

go top