កិច្ចប្រជុំអំពីការការពារព្រំដែនរវាងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Tay Ninh វៀតណាម និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំអំពីការការពារព្រំដែនរវាងកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Tay Ninh វៀតណាម និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា

១៧ មិនា ២០១៩ (19:10)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Tay Ninh បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអំពីកិច្ចសហការការពារព្រំដែនឆ្នាំ២០១៩ ជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយខេត្ត Tay Ninh របស់កម្ពុជាចំនួន៣។

go top