ព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ជាក្បួនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងទិវាមួយ​ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដី

ព្រឹត្តិការណ៍ជិះកង់ជាក្បួនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងទិវាមួយ​ម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដី

១៨ មិនា ២០១៩ (21:00)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា កាសែត Sai Gon Giai Phong បានសហការជាមួយសហព័ន្ធយុវជន មន្ទីរធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន និងមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម នៃទីក្រុងហូជីមិញ រៀបចំពិធីបើកដំណើរការនៃយុទ្ធនាការមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដី

go top