រួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិក្នុងការផ្លាស់ថ្មី

រួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិក្នុងការផ្លាស់ថ្មី

១៧ មិនា ២០១៨ (22:00)

កប.អនឡាញ - ពិធីបុណ្យសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមប្រធានបទ “សារព័ត៌មានវៀតណាមរួមដំណើរជាមួយប្រទេសជាតិក្នុងការផ្លាស់ថ្មី” បានបើកនៅសារមន្ទីរទីក្រុងហាណូយនាព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ មិនា ដោយមានទំហំធំជាងគេតាំងពីមុនមក។ អញ្ជើញចូលរួមមានវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋ ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន និងអ្នកកាសែតរបស់វៀតណាមជាច្រើនកុះករ។

go top