បើកសន្និបាតគណៈកម្មាធិការសមាគមសុខុមាលភាពសង្គមអាស៊ានលើកទី៣៥

បើកសន្និបាតគណៈកម្មាធិការសមាគមសុខុមាលភាពសង្គមអាស៊ានលើកទី៣៥

១៩ កញ្ញា ២០១៨ (21:56)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ កញ្ញា នៅទីក្រុង KhanhHoa ភាគកណ្តាលវៀតណាមបានប្រារព្ធពិធីបើកសន្និ​បាតគណៈកម្មាធិការសមាគមសុខុមាលភាពសង្គមអាស៊ានលើកទី ៣៥ ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសុខុមាលភាពសង្គមចំនួន ២០ មកពីបណ្ដាប្រទេស​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

go top