គ្រូបង្រៀន និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason របស់អាមេរិកមកទស្សនកិច្ចការងារនៅកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

គ្រូបង្រៀន និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason របស់អាមេរិកមកទស្សនកិច្ចការងារនៅកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

កប.អនឡាញ - នារសៀល ថ្ងៃទី១៥ មករា នៅកាសែតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ថ្នាក់ដឹកនាំកាសែតកងទ័ពប្រជាជនបានទទួលជួបគ្រូបង្រៀន និងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason របស់អាមេរិកមកទស្សនកិច្ច និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើកាសែតក្នុងសម័យសង្រ្គាម។ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Pham Van Huan អគ្គនិពន្ធនាយកកាសែតកងទ័ពប្រជាជនបានទទួលជួបយ៉ាងកក់ក្តៅ។

go top