ហាងកាហ្វេមនុស្សយន្តដំបូងបង្អស់នៅហាណូយ

ហាងកាហ្វេមនុស្សយន្តដំបូងបង្អស់នៅហាណូយ

២៦ កុម្ភៈ ២០១៨ (20:38)

កប.អនឡាញ - ដោយមានគំនិតពីហាងការហ្វេមនុស្សយន្តនៅប្រទេសជប៉ុន លោក Do Trung Thanh និងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួន បានបើកហាង "Robot Cafe" នៅផ្ទះលេខ ៩៨ ផ្លូវ​ Lac Trung រដ្ឋធានីហាណូយ។

go top