ការប្រកួតវាយសីមិត្តភាពរវាងបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី៧ វៀតណាម ជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជា

ការប្រកួតវាយសីមិត្តភាពរវាងបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី៧ វៀតណាម ជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជា

៣ មករា ២០១៨ (21:28)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងឱកាសចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាព និងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នារវាងបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី៧ នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម និងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិ​ភាគទី៧ បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាបានរៀបចំការប្រកួតវាយសីមិត្តភាពនេះ។

go top