កន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតបំផុតទាំង ៨ នៅវៀតណាមសម្រាប់មកលេងកំសន្តនាខែមករា

កន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតបំផុតទាំង ៨ នៅវៀតណាមសម្រាប់មកលេងកំសន្តនាខែមករា

៨ មករា ២០១៨ (17:23)

កប.អនឡាញ- នាដើមឆ្នាំសកលថ្មីនេះគឺជាពេលវេលាដែលផ្កាគ្រប់ប្រភេទកំពុងរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយដូចជាផ្កាម៉ាកខៃ ផ្កាស្ពៃស ផ្កាឈូករត្ន ជាដើម បានទាក់ទាញចិត្តភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងខ្លាំងក្លា។

go top