ចំណុចលេចធ្លោមួយចំនួនក្នុងការរៀបអភិសេករបស់រាជវង្យអង់គ្លេស

ចំណុចលេចធ្លោមួយចំនួនក្នុងការរៀបអភិសេករបស់រាជវង្យអង់គ្លេស

២០ ឧសភា ២០១៨ (22:00)

នាវេលាម៉ោង ១១ តាមម៉ោង GMT នាថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ពិធីរៀបអភិសេករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry ជាមួយតារាភាពយន្តអាមេរិក នាង Meghan Markle ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅវិមាន Windsor ជាផ្លូវការដោយមហោឡាវិក។

go top