ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិក

ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិក

១៨ មិនា ២០១៩ (21:00)

លោកប្រធានាធិបតី Jair Bolsonaro នឹងជួបជាមួយលោក Donald Trump ដើម្បីពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូង។

go top