អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ មនុស្សស្លាប់ និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅរដ្ឋធានី Kabul

អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ មនុស្សស្លាប់ និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅរដ្ឋធានី Kabul

១៤ វិច្ឆិកា ២០១៨ (21:00)

នាថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា មជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសថា មានមនុស្សស្លាប់ចំនួន ៦ នាក់ និងរងរបួស២០នាក់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតឃាត នាថ្ងៃដដែល នៅរដ្ឋធានី Kabul។

go top