ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ី និងប៉ាឡេស្ទីនពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា

ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ី និងប៉ាឡេស្ទីនពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា

១៥ កក្កដា ២០១៨ (20:53)

នាថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន លោក Mahmoud Abbas ក្នុងវិមាន Kremlinn បន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបានទទួលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីអីុស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ។

go top