ការបាក់ស្រុតដីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានស្លាប់

ការបាក់ស្រុតដីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានស្លាប់

២០ មករា ២០១៩ (22:36)

ភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅបានបណ្តាលឱ្យបាក់ស្រុតដីនៅភូមិ Krasnak ស្រុក Magelang ខេត្ត Java ភាគកណ្តាលប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី។

go top