សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា រួមវិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូ

សម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា រួមវិភាគទានជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២៥,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូ

១៥ មករា ២០១៨ (21:04)

កប.អនឡាញ - យោងតាមកាសែត Khmer Times សម្តេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានរួមវិភាគទាន ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១២៥,០០០ ដុលារអាមេរិកសំរាប់បង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូ (Cyclo Foundation) ដើម្បីធ្វើការអភិរក្សនូវសកម្មភាពស៊ីក្លូ នៅកម្ពុជាជួយឲ្យអ្នកធាក់ស៊ីក្លូមានប្រាក់មានចំណូលបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

go top