គណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមេបញ្ជាការការពារជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

គណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទមេបញ្ជាការការពារជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប

១៧ ឧសភា ២០១៨ (22:19)

កប.អនឡាញ - តាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយឧត្តមនីយ៍ Mikhail Kostarakos ប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធារបស់សហភាពអឺរ៉ុប(EU) គណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីស្នាក់ការ EU ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ឧសភា។

go top