លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៧០  នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវ

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៧០ នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវ

២១ មករា ២០១៩ (16:33)

កប.អនឡាញ - ពិធីមហាមីទីងអបអរសាទរខួបលើកទី៧០ នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវ (ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤៩ /ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩) បានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឧឡារិកនៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ឡាវនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមករា។

go top