វៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋឆេកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ

វៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋឆេកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ

១៦ មិនា ២០១៩ (19:30)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារប្រទេស លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Be Xuan Truong អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Lukas Kaucky អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឆេក ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម។

go top