លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រភេទទ័ពការពារដែនអាកាស និងទ័ពជើងអាកាស

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រភេទទ័ពការពារដែនអាកាស និងទ័ពជើងអាកាស

១៧ មិនា ២០១៨ (22:00)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ មិនា លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រភេទទ័ពការពារដែនអាកាស និងទ័ពជើងអាកាស។

go top