បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសហគ្រាសជប៉ុនក្នុងការវិនិយោគទុននៅប្រទេសវៀតណាម

បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យសហគ្រាសជប៉ុនក្នុងការវិនិយោគទុននៅប្រទេសវៀតណាម

២០ កក្កដា ២០១៨ (19:03)

កប.អនឡាញ -នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ កក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោក Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Hiroyuki Ishige ប្រធានអង្គការជំរុញពាណិជ្ជកម្មជប៉ុន (JETRO) ។

go top