មហោស្រពកាសែតទូទាំងប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩

មហោស្រពកាសែតទូទាំងប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩

១៦ មិនា ២០១៩ (19:30)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា នៅសារមន្ទីរហាណូយ មហោស្រពកាសែតទូទាំងប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩ បានប្រារព្ធឡើងជាផ្លូវការ ក្រោមប្រធានបទ “សារព័ត៌មានវៀតណាមផ្លាស់ថ្មី ច្នៃប្រឌិត និងមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ និងប្រជាជន”។

go top