ការបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសកម្មចំពោះរាល់យន្តការតភ្ជាប់តំបន់

ការបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសកម្មចំពោះរាល់យន្តការតភ្ជាប់តំបន់

២៩ មិនា ២០១៨ (21:03)

កប.អនឡាញ - ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំ​កំពូល​មហាអនុតំបន់​ទន្លេមេគង្គ​លើក​ទី៦ (GMS 6) និង​កិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម លើកទី១០ (CLV 10)។

go top