ពង្រីកស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្តវាយឈ្នះលើសត្រូវពីយុទ្ធនាការវាយសម្រុក និងងើបឡើងនានិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៦៨ ក្នុងបុព្វហេតុផ្លាស់ថ្មី ការកសាង និងការពារប្រទេសជាតិ

ពង្រីកស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្តវាយឈ្នះលើសត្រូវពីយុទ្ធនាការវាយសម្រុក និងងើបឡើងនានិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៦៨ ក្នុងបុព្វហេតុផ្លាស់ថ្មី ការកសាង និងការពារប្រទេសជាតិ

៣ មករា ២០១៨ (21:28)

កប.អនឡាញ - ក្នុង​ឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៥០ នៃយុទ្ធនាការវាយសម្រុក និងងើបឡើងនានិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៦៨ (១៩៦៨-២០១៨) លោក Tran Dai Quang ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានមានអត្ថបទដ៏សំខាន់មួយដោយមានចំណងជើងថា៖“ពង្រីកស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្តវាយឈ្នះលើសត្រូវពីយុទ្ធនាការវាយសម្រុក និងងើបឡើងនានិទាឃរដូវ ឆ្នាំ១៩៦៨ ក្នុងបុព្វហេតុផ្លាស់ថ្មីក្នុងការកសាង និងការពារប្រទេសជាតិ។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាមអនឡាញ មានកិត្តិយសសូមផ្សាយអត្ថបទរបស់លោកប្រធានរដ្ឋដោយមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម

go top