“ការជួយសង្គ្រោះ” TPP

“ការជួយសង្គ្រោះ” TPP

១៩ មិនា ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ- កាសែត Nikkei បានឲ្យដឹងថា កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) មានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសជប៉ុន វៀតណាម និងប្រទេសដទៃទៀត ទោះបីជាមុនពេលនោះ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានមើលឃើញថា នឹងដួលរលំក្រោយពេលអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញ។ ការជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀង ប្រកបដោយជោគជ័យបាននាំមកនូវការបង្កើត CPTPP ចេញជារូបរៀងក្នុងបរិយាកាស ត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងឡាយ។

go top