វៀតណាមបង្កើនការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់

វៀតណាមបង្កើនការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់

២១ មករា ២០១៩ (16:33)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស Bui Thanh Son បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់លើកទី១ របស់ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំង២០ លើពិភពលោក (G20)។

go top