សិស្សវៀតណាម ៦ នាក់ ទទួលបានមេដាយអូឡាំពិកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ

សិស្សវៀតណាម ៦ នាក់ ទទួលបានមេដាយអូឡាំពិកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិ

១៧ ធ្នូ ២០១៧ (16:37)

កប.អនឡាញ - ក្រសួងអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ការប្រឡងអូឡាំពិកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិលើកទី១៤ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ ប្រទេសហូឡង់បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ។ ការប្រឡងនេះមានសិស្សចំនួន ២៧៩ នាក់មកពី ៥០ ប្រទេស និងតំបន់ដែនដីផងដែរ។

go top