អូស្ត្រាលីផ្តល់អាហារូបករណ៍លើវិស័យការពារជាតិថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអោយសិក្ខាកាមនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។

អូស្ត្រាលីផ្តល់អាហារូបករណ៍លើវិស័យការពារជាតិថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអោយសិក្ខាកាមនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។

២១ មិនា ២០១៨ (20:29)

កប.អនឡាញ - តាមព័ត៌មានពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមបានអោយដឹងថា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស អាស៊ាន-អូស្រ្តាលីនាពេលកន្លងទៅនេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍លើវិស័យការពារជាតិ អាស៊ាន-អូស្រ្តាលី អោយសិក្ខាកាមចំនួន១០នាក់​​នៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានក្នុងនោះមានវៀតណាមផង។

go top