វៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសអូឡាំពិករូបវិជ្ជាទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៨ ចំនួន ៤ គ្រឿង

វៀតណាមបានឈ្នះមេដាយមាសអូឡាំពិករូបវិជ្ជាទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៨ ចំនួន ៤ គ្រឿង

១៣ ឧសភា ២០១៨ (21:05)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី ១២ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ការប្រឡងអូឡាំពិករូបវិជ្ជាទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០១៨ លើកទី ១៩ (APhO 2018) បានបិទជាស្ថាពរក្រោយរយៈពេល ៩ ថ្ងៃប្រព្រឹត្ដឡើងយ៉ាងផុសផុល។

go top