ក្រុមការងារទៅសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់អំណោយជូនកម្មាភិបាល យុទ្ធជនលើប្រជុំកោះ Truong Sa

ក្រុមការងារទៅសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់អំណោយជូនកម្មាភិបាល យុទ្ធជនលើប្រជុំកោះ Truong Sa

១១ មករា ២០១៨ (19:12)

កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី ១០ មករា នាវា NK 490 ចំណុះសាខាត្រួតពិនិត្យការនេសាទលេខ ៤ នៃនាយកដ្ឋានជលផលរបស់ ក្រសួង កសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានចាត់បញ្ជូនក្រុមការងាររួមមានកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន និងអ្នកយកព័ត៌មាននៅទូទាំងប្រទេសទៅសួរសុខទុក្ខកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៅលើកោះ Da Tay នៃប្រជុំកោះ Truong Sa ខេត្ដ Khanh Hoa។

go top