ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការ

ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការ

១៥ មិនា ២០១៩ (20:51)

នាថ្ងៃទី ១៤ ខែមិនា ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Moon Jae-in បានអញ្ជើញទៅដល់កម្ពុជា ដែលជាប្រទេសចុងក្រោយ ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន ៣ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ។

go top