ប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការបង្កើតគម្រោងគមនាគមន៍នានា

ប្រទេសអូស្ត្រាលីជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមក្នុងការបង្កើតគម្រោងគមនាគមន៍នានា

១១ កុម្ភៈ ២០១៨ (20:38)

កប.អនឡាញ - តាមព័ត៌មានពីស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ដ្រាលីប្រចាំនៅក្រុងហាណូយ ក្រសួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនវៀតណាម និងតំណាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីទើបចុះហត្ថលេខាលើការព្រមព្រៀងស្ដីពីកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមខាងបច្ចេកទេសលើវិស័យគមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន ដោយមានទឹកប្រាក់ ២៤ លានដុល្លារអាមេរិក។

go top