មហោស្រពកុមារអន្តរជាតិ VTV លើកទី៣

មហោស្រពកុមារអន្តរជាតិ VTV លើកទី៣

២៣ ឧសភា ២០១៨ (19:37)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២២ ឧសភា ទូរទស្សន៍វៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទកាសែតឧទ្ទេសនាមអំពីមហោស្រពកុមារអន្តរជាតិ VTV លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកោះ Vinpearl Land ទីក្រុង Nha Trang ខេត្ត Khanh Hoa វៀតណាមពីថ្ងៃទី២៩ ឧសភា ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនាខាងមុខនេះ។

go top