កាសែតអាមេរិកបានជ្រើសរើសឈូងសមុទ្រ Ha Long ស្ថិតក្នុង Top 100 នៃបេតិកភ័ណ្ឌ UNESCO ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត

កាសែតអាមេរិកបានជ្រើសរើសឈូងសមុទ្រ Ha Long ស្ថិតក្នុង Top 100 នៃបេតិកភ័ណ្ឌ UNESCO ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត

១៦ កក្កដា ២០១៨ (19:56)

ទស្សនាវដ្ដី New week អាមេរិកទើបបាននាំចេញតារាងរាយនាមបេតិកភ័ណ្ឌដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោកចំនួន ១០០ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNESCO រួមមានអច្ឆរិយវត្ថុធម្មជាតិ និងសប្បនិមិត្ត នៅទូទាំងពិភពលោក។ ឈូងសមុទ្រ Ha Long របស់វៀតណាមស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី ១៤។

go top