វៀតណាមចូលរួមពិធីបុណ្យវប្បធម៌បណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ាន

វៀតណាមចូលរួមពិធីបុណ្យវប្បធម៌បណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ាន

១៨ មិនា ២០១៩ (21:00)

កប.អនឡាញ - ក្រុមសិល្បៈសហសម័យវៀតណាម រួមជាមួយក្រុមសិល្បករមកពីប្រទេសជាតិចំនួន ៨ ដូចជា ចិន ឥណ្ឌា ឡាវ កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូណេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា និងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះថៃ បានចូលរួមពិធីបុណ្យវប្បធម៍បណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ានក្នុងរយៈពេលកន្លងមក។

go top