ពិធីច្រត់នង្គ័ល ឆ្នាំ២០១៩

ពិធីច្រត់នង្គ័ល ឆ្នាំ២០១៩

១២ កុម្ភៈ ២០១៩ (19:10)

កប.អនឡាញ - ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ នៅឃុំ Doi Son ស្រុក Duy Tien ខេត្ត Ha Nam (ភាគខាងជើងវៀតណាម) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីច្រត់នង្គ័ល ឆ្នាំ ២០១៩។ លោក Truong Hoa Binh សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានអញ្ជើញចូលរួមពិធី​នេះ។

go top