ផ្សារលក់កុលាលភាជន៍ Bat Trang នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខិតមកជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម

ផ្សារលក់កុលាលភាជន៍ Bat Trang នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខិតមកជិតដល់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីវៀតណាម

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

កប.អនឡាញ - ឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្លាក់ចុះ ភូមិកុលាលភាជន៍ Bat Trang នៃស្រុក Gia Lam (ក្រុងហាណូយ) តែងតែទាក់ទាញភ្ញៀវជាច្រើនដោយសារភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់សិប្បករទាំងឡាយ។

go top