លក្ខណៈវប្បធម៌ខ្លះៗនៃប្រទេសបែលហ្សិកនៅទីក្រុងហាណូយ

លក្ខណៈវប្បធម៌ខ្លះៗនៃប្រទេសបែលហ្សិកនៅទីក្រុងហាណូយ

១២ ឧសភា ២០១៨ (21:22)

កប.អនឡាញ - ស្ថានទូតបែលហ្សិកប្រចាំនៅវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍ “A Touch of Belgium” នឹងរៀបចំឡើងនៅម្ដុំបឹង Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយ។

go top