យោងតាមការវាយតម្លៃ ផ្នែកទេសចរសម្រេចបានលទ្ធផលនេះដោយសារអនុវត្តគោលនយោបាយបន្ធូរបន្ថយទិដ្ឋាការ កម្មវិធីជំរុញទេសចរណ៍ ជាមួយការខិតខំប្រឹងប្រែង និងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងអាជ្ញាធរ និងធុរកិច្ច។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (nhandan.vn)

ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបជាង ៤.៦ លាននាក់មកប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៣ ខែដើមឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវដែលមកតាមផ្លូវអាកាសសម្រេចបានជិត ៣.៩ លាននាក់ តាមផ្លូវគោកមាន ៦២៥.៣ ពាន់នាក់ និងតាមផ្លូវសមុទ្រសម្រេចបាន ១៣៦.៧ ពាន់នាក់។ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេមកដល់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាង ១.២ លាននាក់៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh