បើកវេទិកាសមុទ្រអាស៊ានលើកទី ៩

បើកវេទិកាសមុទ្រអាស៊ានលើកទី ៩

៦ ធ្នូ ២០១៩ (17:45)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ធ្នូ វេទិកាសមុទ្រ អាស៊ាន លើកទី ៩ (AMF-9) បានបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Da Nang ប្រទេសវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមពីប្រតិភូជាង ៥០ នាក់មកពី ១០ ប្រទេសអាស៊ាន និងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន។

go top