បិទវគ្គបំប៉ន់ជំនាញអង្គរក្សជូនមន្ត្រីកម្ពុជា

បិទវគ្គបំប៉ន់ជំនាញអង្គរក្សជូនមន្ត្រីកម្ពុជា

២០ ឧសភា ២០២៣ (16:53)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន និងបំប៉ន់ជំនាញ ( ស្រុក Ba Vi ទីក្រុងហាណូយ) បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស នៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាម បានប្រារព្ធពិធីបិទវគ្គបំប៉ន់ជំនាញអង្គរក្សជូនមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។

go top