ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងព្រំដែនដើម្បីបង្ការ និងទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាត Covid-19

ការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងព្រំដែនដើម្បីបង្ការ និងទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាត Covid-19

៣០ មិនា ២០២០ (17:34)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលជាងពីរខែកន្លងមក ដោយអនុវត្តភារកិច្ចពីក្រសួងការពារប្រទេស​វៀត​ណាម កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនរាប់ពាន់នាក់នៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែន បានបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរាប់រយនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន វៀតណាម-ចិន ដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរឆ្លងព្រំដែន ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តវិធានការនានាដើម្បីបង្ការនិងទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាត Covid-19។

go top