វៀតណាមផ្តល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ និងថវិកាជួយឧបត្ថម្ភប្រទេសឡាវ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

វៀតណាមផ្តល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ និងថវិកាជួយឧបត្ថម្ភប្រទេសឡាវ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

២៦ តុលា ២០២១ (19:14)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានរៀបចំពិធីប្រគល់អំណោយជានិមិត្តរូបរបស់បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាម ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនឡាវក្នុងការទប់ទល់នឹងរលកថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសឡាវ។

go top