ជំរុញអាជីវកម្មជប៉ុនចូលមកវិនិយោគនៅវៀតណាម

ជំរុញអាជីវកម្មជប៉ុនចូលមកវិនិយោគនៅវៀតណាម

២៦ ឧសភា ២០២៤ (18:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសជប៉ុន និងចូលរួមសន្និសីទអនាគតអាស៊ីលើកទី ២៩ លោក Le Minh Khai ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បានទទួលជួបជាមួយអភិបាលខេត្ត Gunma, អគ្គនាយករងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Idemitsu និងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន MOECO ។

go top