នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានផ្ញើសារសំខាន់ទៅសម័យប្រជុំ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានផ្ញើសារសំខាន់ទៅសម័យប្រជុំ

២៣ កញ្ញា ២០២០ (17:25)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា (ម៉ោងនៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក) ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់ លើកទី ៧៥ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានផ្ញើសារទៅកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់អបអរសាទរខួបលើកទី ៧៥ នៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចំនួន ១០៦ រូប និងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន ៦៧ រូប នៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ។

go top