ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន និងកម្ពុជា

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ទទួលជួបឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន និងកម្ពុជា

១ កក្កដា ២០២០ (17:42)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៣០ មិថុនា នៅវិមានរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានអញ្ជើញទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន លោក Yamada Takio ។

go top