លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញបានទទួលជួបលេខាធិការជាតិនៃគណបក្សកុម្មុយនិស្តបារាំង

លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញបានទទួលជួបលេខាធិការជាតិនៃគណបក្សកុម្មុយនិស្តបារាំង

២១ កក្កដា ២០១៩ (17:35)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ កក្កដា នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោក Nguyen Thien Nhan លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញបានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយលោក Fabien Roussel លេខាធិការជាតិនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តបារាំង ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀតណាម។

go top