សភា AIPA ពួតដៃគ្នាដើម្បីការពារដំបូលអាស៊ានក្នុងគ្រាកើតឡើងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

សភា AIPA ពួតដៃគ្នាដើម្បីការពារដំបូលអាស៊ានក្នុងគ្រាកើតឡើងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

៣១ មិនា ២០២០ (18:59)

កប.អនឡាញ - ប្រឈមមុខនឹងការវិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញនៃជំងឺ Covid-19 នៅលើពិភពលោក ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម និងជាប្រធាន AIPA លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan ទើបតែបានផ្ញើសារលិខិតជូនបណ្តាប្រធានសភា នៃប្រទេសជាសមាជិក AIPA (ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរសភាបណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍)។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមផ្សាយជូននូវសារលិខិតនេះទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

go top