កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ១៩៧៣៖ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃបដិវត្តន៍ការទូតរបស់វៀតណាម

កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ ១៩៧៣៖ ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៃបដិវត្តន៍ការទូតរបស់វៀតណាម

២៧ មករា ២០២៣ (19:29)

កប.អនឡាញ - ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវការចរចាដ៏វែងឆ្ងាយ និងស្មុគស្មាញបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តន៍ការទូតវៀតណាម បង្ហាញពីភាពក្លាហាន និងប្រាជ្ញារបស់វៀតណាម បង្កប់នូវមនោគមវិជ្ជា រចនាបទ និងសិល្បៈការទូតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

go top