លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិ

១៨ ឧសភា ២០២២ (16:23)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា (តាមម៉ោងតំបន់) នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Pham Minh Chinh បានជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Amina Mohammed និងប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Abdulla Shahid។

go top