វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ា

វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ា

១៥ ធ្នូ ២០១៩ (19:59)

កប.អនឡាញ - តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ា លោក U Win Myint នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc និងលោកជំទាវ រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ។

go top