វៀតណាម-ឡាវ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋស្ដីពីសាសនា

វៀតណាម-ឡាវ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋស្ដីពីសាសនា

៧ មិថុនា ២០២៣ (16:48)

កប.អនឡាញ - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សឡាវកសាងជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក Vu Chien Thang អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងវៀតណាម បានជួបសន្ទនាជាមួយលោក Chanpheng Sutthivong អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សឡាវកសាងជាតិ។

go top