ការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់របស់សភាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម-រុស្ស៊ី

ការរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់របស់សភាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម-រុស្ស៊ី

២៤ ឧសភា ២០១៩ (21:00)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ឧសភា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម Nguyen Xuan Phuc បានជួបសវនាការជាមួយលោកស្រី V. Matviyenko ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ី។

go top