វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហឹង្សា ឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយសមស្រប

វៀតណាមអំពាវនាវឱ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហឹង្សា ឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយសមស្រប

៧ មិនា ២០២១ (18:43)

កប.អនឡាញ - ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមីនា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីស្ថានភាពវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយមានការចូលរួមពីប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រី Christine Schraner Burgener ។

go top