រយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំសាងសង់តំបន់​ថ្មី

រយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំសាងសង់តំបន់​ថ្មី

២១ តុលា ២០២១ (16:57)

កប.អនឡាញ - ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ នៅពេលដែលខេត្ត Dac Nong មិនទាន់បានបង្កើតឡើងនោះ យុទ្ធជននៃកងវរសេនាធំលេខ ៧២០ (អង្គភាពទ័ពលេខ១៦) បានមកដល់ Dak R’lap ដែលនៅគ្រានោះវាជាស្រុកមួយនៃខេត្ត Dac Lac ដោយមានភារកិច្ចពង្រឹងវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខ និងជួយប្រជាជនលប់បំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ...

go top