"ស្ពានតភ្ជាប់" នៅតាមតំបន់ព្រំដែន

"ស្ពានតភ្ជាប់" នៅតាមតំបន់ព្រំដែន

២៧ មេសា ២០២១ (17:45)

កប.អនឡាញ - គណៈកម្មាធិការបក្សនិងអាជ្ញាធរហាក់ដូចជា “ស្ពានតភ្ជាប់” ជាមួយអ្នកតំបន់នាពេលកន្លងមក ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ មេភូមិក្នុងសហគមន៍ជនរួមជាតិភាគតិចរបស់ខេត្ត Dien Bien ខាងពាយ័ព្យនៃប្រទេសវៀតណាម បានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការឃោសនានិងចលនាអ្នកភូមិគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ គោលនយោបាយរបស់បក្សនិងច្បាប់របស់រដ្ឋ ដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ពង្រឹងការការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឱ្យកាន់តែរឹងមាំ។

go top