សកម្មភាពជាច្រើនអបអរសាទរទិវាជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin វៀតណាមឆ្នាំ​​ ២០២០ (ថ្ងៃទី១០ សីហា)

សកម្មភាពជាច្រើនអបអរសាទរទិវាជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin វៀតណាមឆ្នាំ​​ ២០២០ (ថ្ងៃទី១០ សីហា)

១១ សីហា ២០២០ (18:57)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ / dioxin វៀតណាមឆ្នាំ២០២០ (ថ្ងៃទី១០ សីហា) នាយប់ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ បានធ្វើឡើងពិធីពិព័រណ៍រូបថត តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ និងកិច្ចសន្ទនាក្រោមប្រធានបទ “សេចក្ដីប្រាថ្នាឈានឡើង”។

go top