ពង្រីកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវតួនាទីរបស់អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព ដើម្បីធានាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់

ពង្រីកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវតួនាទីរបស់អ្នកមានប្រជាប្រិយភាព ដើម្បីធានាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់

១៩ មេសា ២០២៣ (18:39)

កប.អនឡាញ - Lai Chau ជាខេត្តជាប់ព្រំដែន ដែលមានតួនាទីសំខាន់លើវិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខ ដោយមានមនុស្សជាង ៤៦ ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះជនជាតិភាគតិចមានជិត ៨៥%។ នៅតាមភូមិ ឃុំ នៅតែមានទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងតាមត្រកូល និងគ្រួសារ... ដូច្នេះហើយ ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ មេភូមិ មេគ្រួសារ និងអ្នកមានប្រជាប្រិយភាព មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទស្សនៈខុសឆ្គង។

go top