"ផ្កាកុលាបចិត្តដែកថែប"

"ផ្កាកុលាបចិត្តដែកថែប"

៨ មិនា ២០២១ (19:05)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមក គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរដែនដី កងទ័ព និងប្រជាជនខេត្ត Hai Duong បានស្វិតស្វាញ និងរួបរួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19។ ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃប្រជាជននៅជួរមុខ "ប្រយុទ្ធប្រឆាំង" នឹង "សត្រូវ" Covid-19 សុទ្ធតែជានារី។

go top