រួមដំណើរជាមួយនារីនៅតំបន់ព្រំដែន

រួមដំណើរជាមួយនារីនៅតំបន់ព្រំដែន

១២ ធ្នូ ២០១៩ (19:39)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមក អ្នកឃុំ Then Chu Phin (ស្រុក Hoang Su Phi ខេត្ត Ha Giang ភាគខាងជើងវៀតណាម) សប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានស្វាគមន៍ក្រុមបេសកកម្មរបស់កងឯកភាពទ័ពពិសេស ដែលបានមកសួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយជូននារី អ្នកមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ និងក្រុមគ្រួសារជួបការលំបាក។

go top