ទីក្រុង Hai Phong និងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ប្រគល់ម៉ាស់ជូនប្រទេសមួយចំនួន

ទីក្រុង Hai Phong និងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម ប្រគល់ម៉ាស់ជូនប្រទេសមួយចំនួន

២៥ មិថុនា ២០២០ (16:57)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Hai Phong សហការជាមួយក្រសួងការបរទេសវៀតណាម បានរៀបចំពិធីប្រគល់ម៉ាស់វេជ្ជសាស្រ្ត ជូនប្រទេសមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសាររោគរាតត្បាត Covid-19 ដែលជាអំណោយពីទី​ក្រុង Hai Phong។

go top