បង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្ររបស់វៀតណាម ដើម្បីមហាសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព

បង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្ររបស់វៀតណាម ដើម្បីមហាសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព

៦ មករា ២០២៣ (16:18)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមករា នៅខេត្ត Quang Binh ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន បានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Binh ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP) និងស្ថានទូតន័រវេសនៅទីក្រុងហាណូយ រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្កើតផែនការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្រ និងការប្រើប្រាស់ធនធានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២១-២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ២០៤៥។

go top