ឱកាសសម្រាប់ការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងសហគ្រាសវៀតណាម និងថៃ

ឱកាសសម្រាប់ការតភ្ជាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងសហគ្រាសវៀតណាម និងថៃ

៤ កក្កដា ២០២០ (18:15)

កប.អនឡាញ - នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិទីក្រុង Can Tho (ភាគខាងត្បូង​វៀត​ណាម) ពិធីបើកសប្តាហ៍ទំនិញថៃឆ្នាំ២០២០នៅទីក្រុង Can Tho (Mini Thailand Week 2020) ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (DITP) នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃ សហការជាមួយ Vinexad (ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម) ។

go top