ទីក្រុងហូជីមិញនិង ADB ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ទីក្រុងហូជីមិញនិង ADB ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

២៤ តុលា ២០២១ (19:06)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា នៅទីក្រុងហូជីមិញ លោក Phan Van Mai ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនិងលោក Andrew Jeffries នាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រចាំប្រទេសវៀតណាម (ADB) បានពិភាក្សាអំពីការពង្រីកថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

go top