ការជម្រុញពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងឡាតវី

ការជម្រុញពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងឡាតវី

១៨ កក្កដា ២០១៩ (16:26)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវៀតណាម(VCCI) បានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍឡាតវី រៀបចំវេទិកាសហគ្រាសវៀតណាម-ឡាតវី។ នេះជាសកម្មភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅវៀតណាមរបស់លោក Edgars Rinkevics រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសឡាតវី ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរ។

go top