សិក្ខាសាលាស្តីពីទីផ្សារវៀតណាមនៅស្វីសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

សិក្ខាសាលាស្តីពីទីផ្សារវៀតណាមនៅស្វីសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

៤ មិនា ២០២១ (17:48)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២ ខែមីនា ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំស្វីស សហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មរដ្ឋ Geneve (CCIG) និងសមាគមពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម - ស្វីស (SVBG) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីទីផ្សារវៀតណាម (Webinar Market Focus Vietnam) តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

go top