វៀតណាមនិងអាមេរិកជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ

វៀតណាមនិងអាមេរិកជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ

១៨ កញ្ញា ២០១៩ (19:40)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃ១៧ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមវៀតណាម-អាមេរិកនៃសហព័ន្ធសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម (VUFO) បានសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាធុរជនវៀតណាម-អាមេរិក (VABC) រៀបចំសិក្ខាសាលាធុរកិច្ចវៀតណាមនិងអាមេរិកក្រោមប្រធានបទ “កម្មវិធីឧទ្ទេសនាមឱកាសវិនិយោគនៅខ័ណ្ឌ Rockingham រដ្ឋ Virginia នៃប្រទេសអាមេរិក”។

go top