កាលានុវត្តភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាខេត្តវៀតណាមភាគកណ្ដាល និងឥណ្ឌា

កាលានុវត្តភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាខេត្តវៀតណាមភាគកណ្ដាល និងឥណ្ឌា

១១ ឧសភា ២០២២ (18:33)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី ១០ ឧសភា នៅទីក្រុង Nha Trang គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Khanh Hoa បានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានអគ្គកុងស៊ុលឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញ រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “កាលានុវត្តភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាខេត្តវៀតណាមកណ្ដាល និងឥណ្ឌា ឆ្នាំ២០២២" ដោយផ្ទាល់នៅខេត្ត Khanh Hoa និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្ដាខេត្ត Binh Thuan, ខេត្ត Ninh Thuan, ខេត្ត Phu Yen, ខេត្ត Binh Dinh ជាមួយរដ្ឋ និងទីភ្នាក់ងារពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌា។

go top