ការរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរវាងវៀតណាម-កម្ពុជា

ការរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរវាងវៀតណាម-កម្ពុជា

១៨ កញ្ញា ២០១៩ (17:40)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃ១៧ ខែកញ្ញា បណ្ឌិតសភាយុទ្ធសាស្រ្តយោធាវៀតណាមបានរៀបចំពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហាត់ស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្រ្តយោធាលើកទី៨ សម្រាប់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ នៅអង្គភាពលេខ៨៧១ (អគ្គស្នងការនយោបាយ កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម)។

go top