ការយាមល្បាតរួមរវាងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនវៀតណាម និងកម្ពុជា

ការយាមល្បាតរួមរវាងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនវៀតណាម និងកម្ពុជា

១៦ ឧសភា ២០២២ (19:20)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ Hoa Lu (ខេត្ត Binh Phuoc ប្រទេសវៀតណាម) និងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងស្រែ (ខេត្តក្រចេះ) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-កម្ពុជា លើកដំបូងឆ្នាំ ២០២២។ ក្នុងចំណោមសកម្មភាពដែលបានរៀបចំឡើងនោះ មានការយាមល្បាតរួមរវាងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនវៀតណាម និងកម្ពុជា។

go top