ការជួបសំណេះសំណាលរវាងឃុំទាំងពីរនៃខេត្ដ Gia Lai និងខេត្តរតនគិរី

ការជួបសំណេះសំណាលរវាងឃុំទាំងពីរនៃខេត្ដ Gia Lai និងខេត្តរតនគិរី

៧ ធ្នូ ២០១៩ (16:50)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ នៅគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ Ia Mo ស្រុក Chu Prong ខេត្ត Gia Lai ប្រទេសវៀតណាម មន្ទីរការបរទេសខេត្ត Gia Lai បានសហការជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ដ រៀបចំជំនួបសំណេះសំណាលរវាងតំណាងប្រជាជននិងអាជ្ញាធរដែនដី នៅឃុំ Ia Mo ស្រុក Chu Prong ខេត្ត Gia Lai និងឃុំ យ៉ាងទុង ស្រុក អូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី ។

go top