ខេត្ត An Giang ជួយគាំទ្រខេត្តកណ្តាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្ត An Giang ជួយគាំទ្រខេត្តកណ្តាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

២៥ តុលា ២០២១ (18:28)

កប.អនឡាញ - គណៈប្រតិភូបានប្រគល់អំណោយរួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន​ និង​អង្គភាព​នានា​នៃ ខេត្តកណ្តាល

go top