កូរ៉េខាងត្បូង ចិន និងជប៉ុន ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគី

កូរ៉េខាងត្បូង ចិន និងជប៉ុន ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគី

២៤ ឧសភា ២០២៤ (18:24)

ខុទ្ទការល័យប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា បានប្រកាសថា មេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ចិន និងជប៉ុន នឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី ២៦ និងថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា។ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងរវាងប្រទេសទាំងបី បន្ទាប់ពីសន្និសីទនៅទីក្រុង Chengdu (ប្រទេសចិន) ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។

go top