កិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម

កិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម

២១ ឧសភា ២០២៣ (19:34)

នាថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា មេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនជឿនលឿនទាំង ៧ (G7) បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា (ប្រទេសជប៉ុន) ដែលបានបើកចំហសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជៀសភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយប្រទេសចិន ដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទីពីររបស់ពិភពលោក។

go top