ជប៉ុននិងអាមេរិកប្រារព្ធខួប ៦០ ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខ​ដោយសន្យាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនេះ

ជប៉ុននិងអាមេរិកប្រារព្ធខួប ៦០ ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខ​ដោយសន្យាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនេះ

២១ មករា ២០២០ (20:15)

នាថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ជប៉ុននិងអាមេរិកបានសន្យាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងបរិយាកាសសន្តិសុខដែលកំពុងវិវត្តន៍យ៉ាងស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី - ប៉ាស៊ីហ្វិក។

go top