កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងចក្រភពអង់គ្លេស-EU នៅតែ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​តាមផែនការកំណត់

កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងចក្រភពអង់គ្លេស-EU នៅតែ​ប្រព្រឹត្តិទៅ​តាមផែនការកំណត់

២៩ មិនា ២០២០ (18:38)

នាថ្ងៃទី ២៧ ខែមិនា អង់គ្លេសបានប្រកាសថា កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្ម រវាងប្រទេសនេះជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នៅតែប្រព្រឹត្តិទៅតាមផែនការកំណត់ នាសប្តាហ៍ខាងមុខ ទោះបីជានាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និងប្រធានក្រុមចរចាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Michel Barnier ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានឆ្លងវីរុស SARS-CoV-2 ក៏ដោយ។

go top