មេដឹកនាំពិភពលោកអំពាវនាវឱ្យធានានូវវឌ្ឍនភាពសមភាពយេនឌ័រ

មេដឹកនាំពិភពលោកអំពាវនាវឱ្យធានានូវវឌ្ឍនភាពសមភាពយេនឌ័រ

៨ មិនា ២០២១ (19:05)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ១១១ នៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ (៨ មីនា) មេដឹកនាំពិភពលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា គ្រប់ប្រទេសត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធានាសមិទ្ធិផលសមភាពយេនឌ័រ មិនទុកឱ្យរងការបញ្ច្រាសដោយការរាតត្បាត Covid-19 ឡើយ។

go top