អាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពច្រើនបំផុតទៅអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធ Defender – Europe 2020

អាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ពច្រើនបំផុតទៅអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធ Defender – Europe 2020

១១ ធ្នូ ២០១៩ (18:14)

កងកម្លាំងអាមេរិកនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ ដោយដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ចំនួន ១៣.០០០ រួមមានរថក្រោះ កាំភ្លើងផ្លោងធំ និងរថយន្តដឹកជញ្ជូនលើផ្លូវមានចម្ងាយប្រមាណ ៤,០០០ គីឡូម៉ែត្រផងដែរ៕

go top