អាស៊ានបន្តជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខមួយរបស់ចិន

អាស៊ានបន្តជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខមួយរបស់ចិន

១៤ មេសា ២០២១ (18:04)

យោងតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយចិនបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសានេះថា ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃការនាំចូលនិងនាំចេញរបស់ចិនក្នុងត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២១ បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដែលក្នុងនោះ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នៅតែបន្តជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលេខមួយរបស់ចិន។

go top