កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ជាច្រើន

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ជាច្រើន

២៤ តុលា ២០២១ (19:06)

កប.អនឡាញ - ក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះនាថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រ៊ុយណេ បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២១ នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និង៣៩ ជាមួយកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។ តាមនោះ កិច្ចប្រជុំចំនួន ១១ នឹងបានរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ទី២៨ ខែតុលា។

go top