វៀតណាមចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងប៉ារីស

វៀតណាមចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងប៉ារីស

១៥ ឧសភា ២០២២ (17:37)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសបារាំង លោក Dinh Toan Thang បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង (ASEAN Committee in Paris-ACP)។

go top