កិច្ចសន្ទនា អាស៊ាន - កាណាដា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

កិច្ចសន្ទនា អាស៊ាន - កាណាដា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

១២ សីហា ២០២០ (19:20)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា អាស៊ាន និងកាណាដា បានបើកកិច្ចសន្ទនាលើកទី ១៧ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងសន្ទនា អាស៊ាន - កាណាដា ដើម្បីតម្រង់ទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ អាស៊ាន - កាណាដា និងពិភាក្សាពីបញ្ហាអន្តរជាតិ និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាស៊ាន - កាណាដា នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។

go top