កិច្ចប្រជុំ RCEP នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ៊ិនធឺណេត

កិច្ចប្រជុំ RCEP នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ៊ិនធឺណេត

២៣ មិនា ២០២០ (18:40)

កប.អនឡាញ - យោងតាមកាសែត Bangkok Post បណ្តាប្រទេសជាដៃគូរបស់អាស៊ាន នៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) នៅចុងឆ្នាំនេះតាមការគ្រោងទុក។

go top