វៀតណាមតំណាងឲ្យអាស៊ាន សន្យាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់កុមារ

វៀតណាមតំណាងឲ្យអាស៊ាន សន្យាខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតដ៏ប្រសើរសម្រាប់កុមារ

២២ វិច្ឆិកា ២០១៩ (18:38)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងញូវយ៉ក (អាមេរិក) មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានប្រារព្ធឡើងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១៩៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់អង្គការ UNICEF ក៏ដូចជាតំណាងអង្គការ និងបុគ្គលជាច្រើនក្នុងវិស័យសិទ្ធិកុមារ។

go top