ឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី យល់ព្រមពង្រឹងតួនាទីរបស់អាស៊ាន

ឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី យល់ព្រមពង្រឹងតួនាទីរបស់អាស៊ាន

៩ មករា ២០២៣ (19:54)

ឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងតួនាទីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) នៅលើឆាកអន្តរជាតិ រួមទាំងតួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការកសាងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ប្រកបដោយសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាព។

go top