បន្តជួយគាំទ្រប្រទេសទីម័រខាងកើតធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងអាស៊ាន

បន្តជួយគាំទ្រប្រទេសទីម័រខាងកើតធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងអាស៊ាន

៣១ កក្កដា ២០២១ (17:49)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ (SOM) ASEAN ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ កក្កដា បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ចប្រជុំលើកទី១១ នៃក្រុមការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ាន ស្ដីពីការសុំចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើត។

go top