កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសមុទ្រខាងកើតនៅម៉ាឡេស៊ី៖ ត្រូវមានការពិចារណាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថែមទៀតក្នុងការបង្កើត COC

កិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសមុទ្រខាងកើតនៅម៉ាឡេស៊ី៖ ត្រូវមានការពិចារណាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថែមទៀតក្នុងការបង្កើត COC

១៥ មករា ២០២០ (19:03)

នាថ្ងៃទី ១៣ មករា អង្គការ World Future TV បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្រោមប្រធានបទ “សមុទ្រខាងកើត៖ ក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រខាងកើត (COC) ជាឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ”។

go top