វៀតណាមបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំអ៉ីតាលី

វៀតណាមបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំអ៉ីតាលី

២១ មករា ២០២១ (18:45)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២០ មករា ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់គណៈកម្មាធិការនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំទីក្រុងរ៉ូម (ACR) ដែលរៀបចំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ វៀតណាមបានផ្ទេរតួនាទីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ ACR ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

go top