ការអនុវត្តវិធានការធានាសន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game 31 និង Para Games 11

ការអនុវត្តវិធានការធានាសន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game 31 និង Para Games 11

៣ ធ្នូ ២០២០ (18:13)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ អនុគណៈកម្មការសន្តិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សម្រាប់មហោស្រពកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៏លើកទី៣១ (SEA Games 31) និងមហោស្រពកីឡាសម្រាប់ជនពិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី ១១ (ASEAN PARA Games 11) ឆ្នាំ២០២១ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១។

go top