ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី ១២

ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី ១២

៤ មិថុនា ២០២៣ (17:56)

កប.អនឡាញ - ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ារ៉ាហ្គេម ឆ្នាំ២០២៣ (ASEAN Para Games 12) បានធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា នាល្ងាចថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា។

go top