ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលេចធ្លោនានារបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាលេចធ្លោនានារបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

៤ មករា ២០២០ (16:42)

ចំណុចលេចធ្លោរបស់កីឡាវៀតណាមនៅ SEA Games ឆ្នាំ ២០១៩ គឺទាំងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិផ្នែកបុរស និងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិផ្នែកនារីគឺសុទ្ធតែទទួលបានមេដាយមាស។

go top