ស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១៖ ឈ្នះលើក្រុម U២៣ មីយ៉ាន់ម៉ា ក្រុម U២៣ វៀតណាមមានឱកាសធំឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

ស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១៖ ឈ្នះលើក្រុម U២៣ មីយ៉ាន់ម៉ា ក្រុម U២៣ វៀតណាមមានឱកាសធំឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

១៤ ឧសភា ២០២២ (17:55)

ជ័យជម្នះលើក្រុម U២៣ មីយ៉ាន់ម៉ា ជួយឲ្យគ្រូបង្វឹក លោក Park Hang-seo និងកូនសិស្ស បើកទ្វារឈានចូលវគ្គបន្ទាប់ នៅពេលដែលមាន ៧ ពិន្ទុ ឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី១ ក្នុងពូលដោយគម្លាត ១ ពិន្ទុច្រើនជាង U២៣ ឥណ្ឌូនេស៊ី និង U២៣ មីយ៉ាន់ម៉ា។

go top