កីឡាករវៀតណាម Tien Linh ជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតក្នុងការប្រកួត World Cup 2022 នាខែតុលា

កីឡាករវៀតណាម Tien Linh ជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតក្នុងការប្រកួត World Cup 2022 នាខែតុលា

១៨ តុលា ២០២១ (17:38)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ី (AFC) បានប្រកាសថា ខ្សែប្រយុទ្ធ Nguyen Tien Linh ត្រូវបានក្លាយជាកីឡាករឆ្នើមបំផុតក្នុងវគ្គជម្រុះ World Cup 2022 តំបន់អាស៊ី នាខែតុលា។

go top