អត្តពលិកវៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាសក្នុងការរត់ប្រណាំងជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៤

អត្តពលិកវៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាសក្នុងការរត់ប្រណាំងជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៤

២២ ឧសភា ២០២៤ (18:18)

កប.អនឡាញ - នាល្ងាចថ្ងៃទី ២១ ឧសភា នៅប្រទេសថៃ ក្រុមកីឡារត់ប្រណាំង វិញ្ញាសារ ៤x៤០០ ម៉ែត្រ ផ្នែកនារីនៃក្រុមអត្តពលិកវៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡារត់ប្រណាំងជើងឯកអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៤ ។

go top