បើកដំណើរការខ្សែរថភ្លើងពេលយប់ Da Lat

បើកដំណើរការខ្សែរថភ្លើងពេលយប់ Da Lat

១៦ មេសា ២០២៤ (17:07)

កប.អនឡាញ - នាពេលយប់ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Da Lat ទីក្រុង Da Lat ខេត្ត Lam Dong អគ្គក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកវៀតណាម បានបើកដំណើរការខ្សែរថភ្លើងនាពេលយប់រវាងទីក្រុង Da Lat និងគោលដៅទេសចរណ៍ Trai Mat ដោយមានឈ្មោះថា “ដំណើរកម្សាន្តពេលយប់ Da Lat”។

go top