ទិដ្ឋ​ភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅខេត្ត Binh Thuan បាន​ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើន

ទិដ្ឋ​ភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅខេត្ត Binh Thuan បាន​ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើន

២២ ឧសភា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - ខណៈពេលមកដល់ខេត្ត Binh Thuan ភាគខាងត្បូងវៀតណាម អ្នកគួរតែមកទស្សនាកោះ Phu Quy ឆ្នេរសមុទ្រ Ke Ga ឆ្នេរខ្សាច់ Bau Trang និងភ្នំ Ta Cu។

go top