សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ កោតសរសើរចំពោះទីក្រុង Quy Nhon

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ កោតសរសើរចំពោះទីក្រុង Quy Nhon

១០ មិនា ២០២០ (19:07)

កប.អនឡាញ - នាពេលថ្មីៗនេះ សារព័ត៌មានអន្តរជាតិតែងតែកោតសរសើរចំពោះទីក្រុង Quy Nhon ភាគកណ្តាលវៀតណាម ដោយមានពន្លឺព្រះអាទិត្យ ធម្មជាតិរហោស្ថាន និងម្ហូបប្លែកៗ។

go top