វិស័យទេសចរណ៍មានការរីកចម្រើននៅតាម​ខេត្តក្រុងជាច្រើន បន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាម

វិស័យទេសចរណ៍មានការរីកចម្រើននៅតាម​ខេត្តក្រុងជាច្រើន បន្ទាប់ពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាម

២៩ មករា ២០២៣ (17:06)

កប.អនឡាញ - ខេត្ត Phu Yen រំពឹងថានឹងសម្រេចបានគោលដៅទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៍ចំនួន ២.៤ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំនេះ រួមទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិចំនួន ១៥០០០ នាក់។

go top