ឈូងសមុទ្រ Ha Long គឺជាគោលដៅមើលថ្ងៃរះដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើពិភពលោក

ឈូងសមុទ្រ Ha Long គឺជាគោលដៅមើលថ្ងៃរះដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើពិភពលោក

១៨ សីហា ២០២០ (17:56)

កប.អនឡាញ - កាសែត Love Exploring (អង់គ្លេស) ទើបចេញបញ្ជីគោលដៅមើលថ្ងៃរះដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោក។

go top