ទេសភាពស្រស់ត្រកាលមួយចំនួននៅខេត្ត Bac Lieu ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាម

ទេសភាពស្រស់ត្រកាលមួយចំនួននៅខេត្ត Bac Lieu ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាម

២ សីហា ២០១៩ (17:03)

កប.អនឡាញ - នៅពេលមកកាន់ខេត្ត Bac Lieu ភ្ញៀវទេសចរមិនអាចមើលរំលង “ កសិដ្ឋានខ្យល់ (កសិដ្ឋានប្រើប្រាស់កម្លាំងខ្យល់ដើម្បីបង្កើតជាថាមពលអគ្គិសនី) ” ដែលជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ទេសចរណ៍ល្បីល្បាញទាំង១០របស់ខេត្ត ក៏ដូចជាបណ្តាវត្តខ្មែរណាមបូដែលមានស្ថាបត្យកម្មប្លែកៗនៅក្នុងខេត្តបានឡើយ។

go top