សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការបណ្តុះបណ្តាលកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ បន្ទាប់ពីការដកទ័ព

សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការបណ្តុះបណ្តាលកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ បន្ទាប់ពីការដកទ័ព

៧ ឧសភា ២០២១ (18:34)

នាថ្ងៃទី ៦ ឧសភា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអគ្គសេនាធិការចម្រុះ ឧត្តមសេនីយ៍ Mark Milley បានឲ្យដឹងថា យោធាអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការបន្តបណ្តុះបណ្តាលកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានពីប្រទេសផ្សេង បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកទ័ពទាំងស្រុងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន។

go top