គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្ដេជ្ញាចិត្តជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប្ដេជ្ញាចិត្តជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ

៣០ មករា ២០២៣ (17:33)

កប.អនឡាញ - មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល ២ ថ្ងៃ បានបិទបញ្ចប់ហើយ នៅល្ងាច ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

go top