រុស្សីចាប់ផ្តើម​សមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រ

រុស្សីចាប់ផ្តើម​សមយុទ្ធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រ

២២ ឧសភា ២០២៤ (23:14)

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថា កងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទី១ នៃសមយុទ្ធប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រ។

go top