ប្រជាជននៅប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាងសប្បាយរីករាយ

ប្រជាជននៅប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាងសប្បាយរីករាយ

២៦ មករា ២០២០ (19:45)

នៅពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្តូររវាងឆ្នាំកុរឯកស័ក និងឆ្នាំជូតទោស័ក តាមបណ្តាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួន គឺពោរពេញទៅដោយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយ។

go top