រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់លើ“ បញ្ហាប្រឈម” ដើម្បី​នាំប្រទេស​កូរ៉េខាងជើងវិលត្រឡប់មកតុចរចាវិញ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់លើ“ បញ្ហាប្រឈម” ដើម្បី​នាំប្រទេស​កូរ៉េខាងជើងវិលត្រឡប់មកតុចរចាវិញ

១៤ ធ្នូ ២០១៩ (21:29)

នាថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានចាត់ទុកថាអាមេរិកនឹងឆាប់សាកល្បងក្នុងការនាំកូរ៉េខាងជើងវិលត្រឡប់មកតុចរចាវិញ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីអាវុធ នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះ។

go top