នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីរបស់បារាំងលោក Jean Castex ទទួលបានការផ្ទេរអំណាច

នាយករដ្ឋមន្រ្តីថ្មីរបស់បារាំងលោក Jean Castex ទទួលបានការផ្ទេរអំណាច

៥ កក្កដា ២០២០ (17:31)

នារសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា បន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រធានាធិបតីបារាំងតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់បារាំង លោក Jean Castex និងអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Edouard Philippe បានអនុវត្តការផ្ទេរអំណាច។

go top