កូរ៉េខាងជើងប្រឈមមុខនឹង "ឧប្បត្តិហេតុដ៏ធំ" ដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩

កូរ៉េខាងជើងប្រឈមមុខនឹង "ឧប្បត្តិហេតុដ៏ធំ" ដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩

១៦ ឧសភា ២០២២ (19:20)

គួរកត់សម្គាល់ថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា កូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថា ប្រទេសនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៥ នាក់ ហើយមានមនុស្សចំនួន ២៩៦ ១៨០ នាក់ ដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅនៅទូទាំងប្រទេស។

go top