កម្ពុជាលុបចោលបម្រាមផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន៣

កម្ពុជាលុបចោលបម្រាមផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន៣

២៤ តុលា ២០២១ (19:06)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ប្រទេសកម្ពុជាបានលុបចោលបម្រាមផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវជើងហោះហើរត្រង់ពី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី និងហ្វីលីពីន បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ពេញលេញ។

go top