ថ្នាក់ដឹកនាំសភាអង់គ្លេសលាលែងពីតំណែង

ថ្នាក់ដឹកនាំសភាអង់គ្លេសលាលែងពីតំណែង

២៣ ឧសភា ២០១៩ (20:03)

នាថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ថ្នាក់ដឹកនាំសភាអង់គ្លេស ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅក្នុងសភា លោកស្រី Andrea Leadsom បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោកស្រី Theresa May ដោយមូលហេតុថាលោកស្រីមិនគាំទ្រ បន្តទៀតចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរការអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit ។

go top