រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី មកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី មកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

១៤ ឧសភា ២០២២ (18:32)

កប.អនឡាញ - តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម លោក Prabowo Subianto រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២។

go top