នាវាលេខ២៨៦ - Le Quy Don ចាកចេញពីទីក្រុង Nha Trang ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ី

នាវាលេខ២៨៦ - Le Quy Don ចាកចេញពីទីក្រុង Nha Trang ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ី

២៥ កញ្ញា ២០២២ (19:00)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា នាវាសំពៅលេខ ២៨៦-Le Quy Don (នៃបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាម) និងគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯក Huynh Vinh Tuyen នាយករងនៃបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹក បានចាកចេញពីទីក្រុង Nha Trang (ខេត្ត Khanh Hoa) បំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅម៉ាឡេស៊ី។

go top