ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យជូនស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅវៀតណាម

ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យជូនស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅវៀតណាម

២៨ មិនា ២០២០ (19:29)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមជូនស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅវៀតណាម។ តាងនាមក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Nguyen Xuan Kien ប្រធាននាយកដ្ឋានពេទ្យយោធា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារបានប្រគល់សំភារៈបរិក្ខារពេទ្យជូនលោក Bublikov Vadim Vladimirovich អគ្គទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំនៅវៀតណាម។

go top