កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិគឺជាអាទិភាពកំពូលមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម - ឡាវ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិគឺជាអាទិភាពកំពូលមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម - ឡាវ

៧ ឧសភា ២០២១ (15:58)

កប.អនឡាញ - រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Phan Van Giang បានជួបពិភាក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Chansamone Chanyalath ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។

go top