ប្រមូលផ្តុំរួមគ្នា មានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ

ប្រមូលផ្តុំរួមគ្នា មានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ

២៦ មករា ២០២៣ (08:00)

កប.អនឡាញ - នៅពេលដែល​បញ្ចប់ការប្រកួត​បាញ់កាំភ្លើងយោធាលើកទី ២ ដែលជាការប្រកួតចុងក្រោយផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រកួតបាញ់កាំភ្លើងយោធាអាស៊ានលើកទី 30 (AARM-30) អត្តពលិកនារី នៃក្រុមបាញ់កាំភ្លើងយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានសម្រាកយូរទេ។ ពួកគេបាននាំគ្នាទៅតង់របស់ក្រុមបាញ់កាំភ្លើងខ្លីផ្នែកនារី នៃក្រុមបាញ់កាំភ្លើងយោធា កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម នៅទីលានហ្វឹកហ្វឺន នៃមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនយោធាជាតិលេខ​៤ Mieu Mon ទីក្រុងហាណូយ។

go top