ឧបសគ្គទាំងឡាយរារាំងអេគីបរថយន្តឈ្លបយកការណ៍សារជាតិគីមីមិនបានឡើយ

ឧបសគ្គទាំងឡាយរារាំងអេគីបរថយន្តឈ្លបយកការណ៍សារជាតិគីមីមិនបានឡើយ

២០ កក្កដា ២០១៩ (08:07)

កប.អនឡាញ - ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ការប្រកួតប្រជែងកីឡាយោធាអន្ដរជាតិ ២០១៩ (Army Games 2019) ត្រូវបានរៀបចំជាផ្លូវការដោយក្រសួងការពារជាតិសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសចំនួន ១០។

go top