កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក

កិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក

១៤ ធ្នូ ២០១៩ (17:45)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ (តាមម៉ោងសហរដ្ឋអាមេរិក) នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បានប្រព្រឹត្ដទៅកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយការពារជាតិរវាង​វៀតណាម - សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ ២០១៩។ គណៈប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេស និងគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយ លោក Randall Shriver ឧបការីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក។

go top