សិស្សខេត្ត Quang Ninh ទទួលបានពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង

សិស្សខេត្ត Quang Ninh ទទួលបានពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង

១៩ មករា ២០២៣ (17:43)

កប.អនឡាញ - នៅទីក្រុងសេអ៊ូល ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានរៀបចំពិធីប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡងសរសេរអត្ថបទអំពីបណ្ដាប្រទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គ និងកូរ៉េខាងត្បូង (ROK-Mekong Essay Contest)។

go top