សិស្សទីក្រុងហាណូយទទួលមេដាយមាស ៣ គ្រឿងនៅការប្រឡងអូឡាំពិកអន្តរជាតិទីក្រុងម៉ូស្គូ ឆ្នាំ២០១៩

សិស្សទីក្រុងហាណូយទទួលមេដាយមាស ៣ គ្រឿងនៅការប្រឡងអូឡាំពិកអន្តរជាតិទីក្រុងម៉ូស្គូ ឆ្នាំ២០១៩

៨ កញ្ញា ២០១៩ (19:57)

កប.អនឡាញ - យោងតាមព័ត៌មានពីមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទីក្រុងហាណូយបានឱ្យដឹងថា សិស្សដែលចូលរួមការប្រឡងអូឡាំពិកអន្តរជាតិទីក្រុងម៉ូស្គូលើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៩ - IOM 2019 នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ (សហព័ន្ធរុស្ស៊ី) បានទទួលមេដាយមាស ៣ គ្រឿង។

go top