ការប្រកួតជ្រើសរើសឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អំនានឆ្នាំ

ការប្រកួតជ្រើសរើសឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អំនានឆ្នាំ

៦ មិនា ២០២១ (20:25)

កប.អនឡាញ - ការប្រកួតជ្រើសរើសឯកអគ្គរដ្ឋទូតវប្បធម៌អំនានឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ ដែលទាក់ទាញការចូលរួមពីសិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិតរាប់លាននាក់ក្នុងទូទាំងប្រទេស។

go top