មហោស្រពសៀវភៅអឺរ៉ុបបានប្រារព្ធឡើងនៅវៀតណាម

មហោស្រពសៀវភៅអឺរ៉ុបបានប្រារព្ធឡើងនៅវៀតណាម

៣ ឧសភា ២០១៩ (20:55)

កប.អនឡាញ - ពិធីបើកមហោស្រពសៀវភៅអឺរ៉ុបបានប្រារព្ធឡើងនាថ្ងៃទី២ខែឧសភា នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធ៌មបារាំង -L’Espace ខ័ណ្ឌ Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយ ព្រមទាំងនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងដាណាំងផងដែរ។

go top