ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើតសមាគមនិយាយភាសា Esperanto របស់វៀតណាម

ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើតសមាគមនិយាយភាសា Esperanto របស់វៀតណាម

៩ ឧសភា ២០២២ (17:20)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមនិយាយភាសា Esperanto របស់វៀតណាម (សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម-VUFO) បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៦៥ នៃការបង្កើត និងមហាសន្និបាតលើកទី៧ របស់អង្គការយុវជននិយាយភាសា Esperanto របស់វៀតណាម។

go top