ខេត្ត Bac Giang ភាគខាងជើងវៀតណាម នាំចេញផ្លែគូលែនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា

ខេត្ត Bac Giang ភាគខាងជើងវៀតណាម នាំចេញផ្លែគូលែនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា

៦ មិថុនា ២០២១ (18:05)

កប.អនឡាញ - មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃស្រុក Luc Ngan ខេត្ត Bac Giang បានឲ្យដឹងថា នៅពេលនេះ ស្រុកទាំងមូលមានកន្លែងប្រមូលទិញផ្លែគូលែន​ចំនួនជិត ១៤០ កន្លែង។ ទិន្នផលនៃការប្រើប្រាស់ផ្លែគូលែន​សម្រេចបានជាង ២,១ ពាន់តោនក្នុងមួយថ្ងៃ។

go top