កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាម និងកងទ័ពជើងទឹកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ចូលរួមការយាមល្បាតរួមលើកទី៦៤

កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាម និងកងទ័ពជើងទឹកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ចូលរួមការយាមល្បាតរួមលើកទី៦៤

១៨ កញ្ញា ២០២១ (18:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៥ និងទី១៦ នៅតំបន់ដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា កងទ័ពជើងទឹកប្រជាជនវៀតណាម និងកងទ័ពជើងទឹកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ បានរៀបចំការយាមល្បាតរួមប្រចាំឆ្នាំលើកទី ៦៤។

go top