កិច្ចប្រជុំដើម្បីឯកភាពលើខ្លឹមសារបម្រើកម្មវិធីជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំដើម្បីឯកភាពលើខ្លឹមសារបម្រើកម្មវិធីជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា

១ តុលា ២០២៣ (17:40)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា នៅខេត្ត Kon Tum ប្រទេសវៀតណាម គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Kon Tum ដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯក Le Quoc Viet មេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Kon Tum ; គណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត Attapeu ប្រទេសឡាវ ដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯក Bun Chan Xi Ha Vong មេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត និងតំបន់ប្រតិបត្ដិការសឹករងរតនគិរី ដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ឯក Uk Sot Thi មេបញ្ជាការងតំបន់ប្រតិបត្ដិការសឹករងរតនគិរី បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីឯកភាពលើខ្លឹមសារបម្រើកម្មវិធីជំនួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា។

go top