អ្នកជំងឺកម្ពុជាម្នាក់​វិះស្លាប់ដោយសារប្រតិកម្ម​ថ្នាំ ត្រូវ​បាន​គ្រូ​ពេទ្យ​វៀត​ណាម​ជួយ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់

អ្នកជំងឺកម្ពុជាម្នាក់​វិះស្លាប់ដោយសារប្រតិកម្ម​ថ្នាំ ត្រូវ​បាន​គ្រូ​ពេទ្យ​វៀត​ណាម​ជួយ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់

២៤ ឧសភា ២០១៩ (21:00)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា មន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ City នៃទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា គេទើបតែបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ លោក Oum Sokun (អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ ជាជនជាតិខ្មែរ) ដែលគេដឹកមកមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារប្រតិកម្មថ្នាំ។

go top