ជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងទីក្រុងហាណូយ និងតំបន់នានារបស់កម្ពុជា

ជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងទីក្រុងហាណូយ និងតំបន់នានារបស់កម្ពុជា

១៣ សីហា ២០២០ (17:21)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១២ ខែសីហា លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ លោក Vuong Dinh Hue បានទទួលជួប ឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាម លោក ចាយ ណាវុធ។

go top