ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមជូនម៉ាសដល់អាណិកជនវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា

ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមជូនម៉ាសដល់អាណិកជនវៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា

៣១ មិនា ២០២០ (19:04)

កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ក្រុមបេសកកម្មស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុ ដឹកនាំដោយលោកអគ្គកុងស៊ុល Vu Ngoc Ly បានជួបធ្វើការងារជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសហព័ន្ធ ខ្មែរ-វៀតណាម សាខាខេត្ត តាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តកោះកុង ខេត្តព្រះសីហនុ និងតំណាងជនជាតិខ្មែរដើមកំណើតវៀតណាមនៅខេត្តកែប (ខេត្តកែបមិនទាន់បង្កើតគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសហព័ន្ធ ខ្មែរ-វៀតណាមនៅឡើយ) អំពីការជូនម៉ាសក្រណាត់ប្រហែល ៣,០០០ ដល់អាណិកជនវៀតណាមក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់។

go top