សហគមន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជារៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាម

សហគមន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជារៀបចំសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាម

២៣ មករា ២០២០ (18:03)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូតទោស័ក ២០២០ ស្ថានទូតវៀតណាម និងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរៀបចំនូវរាល់សកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន។

go top