កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយ វៀតណាម-កម្ពុជា លើកទី៦

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយ វៀតណាម-កម្ពុជា លើកទី៦

១៩ កក្កដា ២០១៩ (17:50)

កប.អនឡាញ - អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរ នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា នៅរាជធានីភ្នំពេញ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung និងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា លោកស្រី អ៊ាត សោភា បានធ្វើជាសហអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយ វៀតណាម-កម្ពុជា លើកទី៦។

go top