សហគមន៍អាណិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជា រៃអង្គាសទឹកប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាម

សហគមន៍អាណិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជា រៃអង្គាសទឹកប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាម

២១ តុលា ២០២០ (18:38)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា នៅទីស្នាក់ការស្ថានទូតវៀតណាមបានប្រព្រឹត្ដទៅសកម្មភាពរៃអង្គាសទឹកប្រាក់ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិនៅភាគកណ្ដាល ប្រទេសវៀតណាម ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់។

go top