បើកឡើងវិញនូវជើងហោះហើរ សៀមរាប-Da Nang ក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

បើកឡើងវិញនូវជើងហោះហើរ សៀមរាប-Da Nang ក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេល ២ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

២ កក្កដា ២០២២ (18:04)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ជើងហោះហើរ K៦ ៨៤០ ចាកចេញពីខេត្តសៀមរាប នៅវេលាម៉ោង ១៥:៣៥ នាទី ហើយបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទីក្រុង Da Nang នៅវេលាម៉ោង ១៧:៣៥ នាទីថ្ងៃដដែល។ នេះជាជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មដំបូង បន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេលជាង ២ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

go top