រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាបង្កើតសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញនៅកម្ពុជា

រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាបង្កើតសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញនៅកម្ពុជា

២៧ មិនា ២០២៣ (16:45)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៩២ នៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញ (ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៣១/ ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣) នៅយប់ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា នៅរាជធានីភ្នំពេញ គណៈកម្មការនិស្សិតវៀតណាម និងគណៈកម្មការនិស្សិតយោធាវៀតណាមដែលកំពុងសិក្សានៅកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាព។

go top