ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញ ទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជា

ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញ ទទួលជួបថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជា

៤ ធ្នូ ២០២២ (17:38)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរៀបចំកិច្ចសន្ទនាមិត្តភាពទីក្រុងហូជីមិញលើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ នារសៀលថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា លោក Ngo Minh Chau អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយលោក ហួត ហៃ អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ។

go top