ផ្សព្វផ្សាយ និងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ម្ហូបអាហារប្រពៃណីរបស់វៀតណាមនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី

ផ្សព្វផ្សាយ និងផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ម្ហូបអាហារប្រពៃណីរបស់វៀតណាមនៅប្រទេសអាល់ហ្សេរី

២៨ កក្កដា ២០២១ (17:58)

កប.អនឡាញ - ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអាល់ហ្សេរីបានសហការជាមួយសាលាសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋានអាល់ហ្គី (ESHRA) រៀបចំកម្មវិធី “ផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ម្ហូបអាហារវៀតណាម - អាល់ហ្សេរី” ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ម្ហូបអាហារវៀតណាមដល់មិត្តភក្តិអាល់ហ្សេរី ហើយកម្មាភិបាលនិងបុគ្គលិកនៃស្ថានទូតអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនូវវប្បធម៌ម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសសាមី។

go top