វៀតណាមឈ្នះពានរង្វាន់គោលដៅបេតិកភណ្ឌឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកជាលើកទី ២

វៀតណាមឈ្នះពានរង្វាន់គោលដៅបេតិកភណ្ឌឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកជាលើកទី ២

៣០ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:17)

កប.អនឡាញ - យោងតាមព័ត៌មានពីគណៈកម្មការរៀបចំពានរង្វាន់ World Travel Awards វៀតណាមទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ “គោលដៅបេតិកភណ្ឌឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០២០” ។ នេះជាលើកទី ២ ជាប់ៗគ្នា ដែលវៀតណាមទទួលបានជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យលើផ្នែកនេះ ដោយបន្តបញ្ជាក់ពីការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទេសចរណ៍វៀតណាមលើផែនទីទេសចរណ៍អន្តរជាតិ។

go top