ពិព័រណ៍វិចិត្រសិល្បៈអំពីកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

ពិព័រណ៍វិចិត្រសិល្បៈអំពីកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

១៣ ធ្នូ ២០១៩ (19:56)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧៥ នៃទិវាបង្កើតកងទ័ពប្រជាជន​វៀតណាម និងខួបលើកទី ៣០ នៃទិវាការពារជាតិដោយប្រជាជនទាំងមូល (ថ្ងៃទី ២២ ខែធ្នូ) ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ធ្នូ។

go top