វេទិកាទេសចរណ៍អន្តរជាតិ St. Petersburg - វៀតណាមលើកទី២

វេទិកាទេសចរណ៍អន្តរជាតិ St. Petersburg - វៀតណាមលើកទី២

៤ មិនា ២០២១ (17:48)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី៣ ខែមីនា អាជ្ញាធរទីក្រុង St. Petersburg បានរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍អន្តរជាតិ St. Petersburg - វៀតណាម លើកទី២ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្នុងគោលបំណងជម្រុញសកម្មភាពទេសចរណ៍រវាង St. Petersburg របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ជាមួយវៀតណាម។

go top