ទស្សនាគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិនៃតំបន់ទេសចរណ៍ Tam Chuc

ទស្សនាគយគន់សម្រស់ធម្មជាតិនៃតំបន់ទេសចរណ៍ Tam Chuc

៥ កក្កដា ២០២០ (19:26)

កប.អនឡាញ - តំបន់ទេសចរណ៍ Tam Chuc ស្ថិតនៅក្នុងស្រុក Kim Bang ខេត្ដ Ha Nam ភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាម។ មកដល់តំបន់ទេសចរណ៍ Tam Chuc ក្រៅពីការទស្សនាតំបន់ទេសចរណ៍ខាងវិញ្ញាណ Tam Chuc អ្នកទេសចរក៏អាចទស្សនាគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញបឹង Tam Chuc ដោយទូកទេសចរណ៍ផងដែរ។

go top