មណ្ឌលទេសចរណ៍ Sun World Ba Na Hills ធំជាងគេនៅទីក្រុង  Da Nang ត្រូវបានបើកឲ្យទទួលភ្ញៀវឡើងវិញ

មណ្ឌលទេសចរណ៍ Sun World Ba Na Hills ធំជាងគេនៅទីក្រុង Da Nang ត្រូវបានបើកឲ្យទទួលភ្ញៀវឡើងវិញ

២១ កញ្ញា ២០២០ (17:38)

កប.អនឡាញ - តំណាងនៃមណ្ឌលទេសចរណ៍ Sun World Ba Na Hills បានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid-19 បាននៅទីក្រុង Da Nang មណ្ឌលទេសចរណ៍ Sun World Ba Na Hills ត្រូវបានបើកឡើងវិញ និងចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវទេសចរតាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា តទៅ។ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ដល់ ១៧:០០ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ មណ្ឌលទេសចរណ៍នឹងរៀបចំរាល់សកម្មភាពលេងកម្សាន្តគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍​នៅទីនេះ។

go top