ទីក្រុងហូជីមិញទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ៤,២ លាននាក់

ទីក្រុងហូជីមិញទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង ៤,២ លាននាក់

២១ កក្កដា ២០១៩ (16:34)

កប.អនឡាញ - យោងតាមមន្ទីរទេសចរណ៍ទីក្រុងហូជីមិញ ភាគខាងត្បូងវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៩ ទីក្រុងទទួឡភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានចំនួនជាង ៤,២លាននាក់ កើនឡើង ១០,១% បើ​ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០១៨ ហើយសម្រេចបាន ៥០,២% នៃផែនការក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

go top