ដើម្បីឱ្យឧស្សាហកម្មវប្បធម៌នៃរដ្ឋធានី "រីកចម្រើន"

ដើម្បីឱ្យឧស្សាហកម្មវប្បធម៌នៃរដ្ឋធានី "រីកចម្រើន"

២៦ មករា ២០២៣ (08:00)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំថ្មី ២០២៣ នេះជាគម្រប់ខួប ១ ឆ្នាំ ដែលគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយ បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មវប្បធម៌។ ជាការពិតណាស់ នៅមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឱ្យទីក្រុងហាណូយពិតជាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌល ជា"ក្បាលម៉ាស៊ីន" ជាគំរូជោគជ័យក្នុងការនាំយកឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ទៅជាកម្លាំងចលករនៃសេដ្ឋកិច្ច។ យោងតាម លោក Vu Hiep ស្ថាបត្យករ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈ ឲ្យដឹងថា ប្រសិនបើពង្រីកបានប្រសិទ្ធភាពពីសក្កានុភាពទាំងឡាយ ជាពិសេសក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈ ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌នៃរដ្ឋធានីនឹងមានការវិវឌ្ឍន៍លោតផ្លោះ។

go top