លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤២

លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤២

១០ ឧសភា ២០២៣ (17:01)

កប.អនឡាញ - នៅម៉ោង ១៤ និង ២០ នាទី ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា យន្តហោះដឹកលោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងគណៈប្រតិភូវៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន Labuan Bajo ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងចាប់ផ្តើមចូលរួមរាល់សកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៤២ និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនានា។

go top