លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh មានសកម្មភាពជាច្រើននៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh មានសកម្មភាពជាច្រើននៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក

១៧ ឧសភា ២០២២ (18:05)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អាមេរិក និងធ្វើទស្សនកិច្ចការងារ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh បានជួបសន្ទនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ បញ្ញវន្ត និស្សិតវៀតណាម នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។

go top