កាលពី ៦០ ឆ្នាំមុន លោកអ៊ុំហូចាប់ផ្តើមបុណ្យតេតចូលឆ្នាំថ្មីដាំដើមឈើ

កាលពី ៦០ ឆ្នាំមុន លោកអ៊ុំហូចាប់ផ្តើមបុណ្យតេតចូលឆ្នាំថ្មីដាំដើមឈើ

២៦ មករា ២០២០ (16:52)

កប.អនឡាញ - ចលនាបុណ្យតេតចូលឆ្នាំថ្មីដាំដើមឈើគឺជាកេរ្តិ៍មរតកមួយ ក្នុងចំណោមកេរ្តិ៍មរតកមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ដែលលោកប្រធានហូជីមិញ ហៅកាត់ថាលោកអ៊ុំហូ បានបន្សល់ទុកមកសម្រាប់បក្ស និងប្រជាជនវៀតណាម។ យើងគប្បីចងចាំ សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ។

go top