ចំណងមិត្តភាពដ៏អស្ចារ្យរវាងវៀតណាម និងឡាវ

ចំណងមិត្តភាពដ៏អស្ចារ្យរវាងវៀតណាម និងឡាវ

២៤ មករា ២០២៣ (09:00)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំសាមគ្គីភាព មិត្តភាពវៀតណាម-ឡាវ ឡាវ-វៀតណាមឆ្នាំ ២០២២ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៦០ នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត (ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦២ / ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២) និងខួបលើកទី ៤៥ នៃការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៧ / ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២) រវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាមួយនឹងសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សម្បូរបែប និងជាក់ស្តែងជាច្រើន ឆ្នាំសាមគ្គីភាព មិត្តភាពបានកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏អស្ចារ្យ សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ វៀតណាម-ឡាវ។

go top