កិច្ចប្រជុំ AMOM-10 ៖ កងទ័ពនៃប្រទេសអាស៊ានលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជាក់ស្តែង និងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានា

កិច្ចប្រជុំ AMOM-10 ៖ កងទ័ពនៃប្រទេសអាស៊ានលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជាក់ស្តែង និងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានា

១៦ កញ្ញា ២០២០ (17:06)

កប.អនឡាញ - ថ្ងៃនេះ (១៦ កញ្ញា) កិច្ចប្រជុំប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធកងទ័ពនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ានលើកទី ១០ (AMOM-10) បានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ Thai Dai Ngoc ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធ នៃអគ្គសេនាធិការដ្ឋាន នៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនោះមានវត្តមានពីសំណាក់គ្រប់ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធកងទ័ពនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។

go top