បន្តលើកកម្ពស់ទង់មនុស្សធម៌ សន្តិភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

បន្តលើកកម្ពស់ទង់មនុស្សធម៌ សន្តិភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

១៥ ឧសភា ២០១៩ (21:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា មហាពិធីបុណ្យ វិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ២០១៩ (Vesak 2019) បានបិទបញ្ចប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ព្រះពុទ្ធសាសនា Tam Chuc ស្រុក Kim Bang ខេត្ត Ha Nam ក្រោយរយៈពេល៣ថ្ងៃធ្វើការ។ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក Truong Hoa Binh និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រប៊ូតង់ Tashi Dorji បានចូលរួមពិធីបិទ។

go top