អបអរសាទរខួបលើកទី១៣៤ នៃថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ (១៩ ឧសភា ១៨៩០ / ១៩ ឧសភា ២០២៤)៖ លោកប្រធានហូជីមិញក្នុងដួងចិត្តមិត្តអន្តរជាតិ

អបអរសាទរខួបលើកទី១៣៤ នៃថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ (១៩ ឧសភា ១៨៩០ / ១៩ ឧសភា ២០២៤)៖ លោកប្រធានហូជីមិញក្នុងដួងចិត្តមិត្តអន្តរជាតិ

២០ ឧសភា ២០២៤ (18:53)

កប.អនឡាញ - លោកប្រធានហូជីមិញ មិនត្រឹមតែបានលះបង់ពេញមួយជីវិតរបស់លោកក្នុងបុព្វហេតុរំដោះជាតិសាស្រ្តវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងតស៊ូដើម្បីវឌ្ឍនភាពមនុស្សជាតិឈឿនលឿនដើម្បីមនសិការ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ ដើម្បីសន្តិភាព និងមិត្តភាពពិភពលោករវាងរាល់ជាតិសាស្រ្ត។ ដូច្នេះហើយ មិនត្រឹមតែប្រជាជនវៀតណាមគោរព និងស្រឡាញ់លោកប្រធានហូជីមិញប៉ុណ្ណោះទេ ប្រជាជនលើពិភពលោកក៏ស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់។

go top