ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាន ជាមួយនិងដៃគូនានា

ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាន ជាមួយនិងដៃគូនានា

២ សីហា ២០១៩ (17:03)

កប.អនឡាញ - បន្តរាល់សកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥២ (AMM-52) និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ សីហា ប្រទេសវៀតណាមដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងអាស៊ាន - ជប៉ុនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០១៨ -២០២១ ដែលតំណាងដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Pham Binh Minh និងរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុនលោក Taro Kono បានធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាស៊ាន - ជប៉ុន។

go top