ទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជន និងប្រទេសជាតិ

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជន និងប្រទេសជាតិ

២៩ កក្កដា ២០២១ (17:50)

កប.អនឡាញ - សម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ បានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពី ៩ ថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល និងបន្ទាន់។ នេះគឺជាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី ១៥ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ និង ១០ ឆ្នាំខាងមុខឆ្ពោះទៅខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ១០០ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (២០៣០) និងខួប១០០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតប្រទេសវៀតណាមសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ (២០៤៥) ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នាំឱ្យប្រទេសឈានចូលក្នុងយុគសម័យឌីជីថលដោយសំរេចបាននូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការកសាងប្រទេសវៀតណាមមួយដែលមានភាពរឹងមាំ និងវិបុលភាពដោយបំពេញបាននូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស។

go top