សាមគ្គីភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើគ្រប់វិស័យរវាងវៀតណាម និងគុយបា

សាមគ្គីភាព មិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើគ្រប់វិស័យរវាងវៀតណាម និងគុយបា

២៩ កញ្ញា ២០២២ (18:02)

កប.អនឡាញ - តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Manuel Marrero Cruz នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយបា បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី ២ ខែតុលា។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅក្រៅតំបន់អាមេរិកឡាទីន របស់លោក Manuel Marrero Cruz ចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងថ្មី (ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩) ហើយក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគុយបាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៨ មក។

go top