វៀតណាមមានបំណងចង់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម បង្កើតភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ម៉ិកស៊ិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

វៀតណាមមានបំណងចង់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម បង្កើតភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ម៉ិកស៊ិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

១ តុលា ២០២៣ (20:24)

វៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយបណ្តាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីន ជាពិសេសគឺជាមួយរដ្ឋ សភា និងប្រជាជនម៉ិកស៊ិក។

go top