វៀតណាម ជាសមាជិកសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

វៀតណាម ជាសមាជិកសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

២០ កញ្ញា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - វៀតណាម បានក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ដែលជាការទទួលស្គាល់របស់អង្គការពិភពលោកធំបំផុតនៅលើភពផែនដី និងសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះប្រទេសវៀតណាមមួយសន្តិភាព ឯកភាព ឯករាជ្យ សេរីភាព និងប្រជាធិបតេយ្យ។ ក្នុងរយៈពេល ៤ ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ វៀតណាម និងអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែខិតខំថែរក្សា និងកសាងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យ​កាន់តែល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជាច្រើន។

go top