រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម - រុស្ស៊ី៖ វៀតណាមគឺជាដៃគូជឿទុកចិត្ត និងជាមិត្តល្អរបស់រុស្ស៊ី

រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម - រុស្ស៊ី៖ វៀតណាមគឺជាដៃគូជឿទុកចិត្ត និងជាមិត្តល្អរបស់រុស្ស៊ី

៤ កក្កដា ២០២០ (18:15)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាព និងសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម - សហព័ន្ធរុស្ស៊ីទីក្រុង Da Nang សហការជាមួយអគ្គកុងស៊ុលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចាំ​នៅទីក្រុង Da Nang បានរៀបចំសិក្ខាសាលា និង​ពិព័រណ៍រូបថតស្តីពី “រយៈពេល ៧០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងរុស្ស៊ី” ។

go top