សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc នៅក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc នៅក្នុងសម័យប្រជុំពិសេសនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

៥ ធ្នូ ២០២០ (19:01)

កប.អនឡាញ - ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រព្រឹត្ដទៅសម័យប្រជុំពិសេសស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនីតិកាល ៧៥ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc បានថ្លែងសារតាមរយៈការថតវីដេអូជាមុនដ៏សំខាន់មួយផ្ញើទៅកាន់សម័យប្រជុំ។ សារទាំងស្រុងមានខ្លឹមសារដូចតទៅ៖

go top