វៀតណាមនិងស្រីលង្កាជម្រុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

វៀតណាមនិងស្រីលង្កាជម្រុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

២៣ កញ្ញា ២០២០ (17:25)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឥណ្ឌា និងអាស៊ីខាងលិច (វិទ្យាស្ថាន​វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្រោមប្រធានបទ “ទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ស្រីលង្កាក្នុងរយៈពេល ៥០ ឆ្នាំ៖ សមិទ្ធិផល និងទស្សនវិស័យ​” ដើម្បីវាយតម្លៃចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ និងកំណត់ចក្ខុវិស័យថ្មីសម្រាប់ដំណាក់កាលខាងមុខ និងឯកភាពវិធានការអនុវត្តចក្ខុវិស័យនេះ។

go top