កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទីក្រុងហូជីមិញ រួមដៃគ្នាដើម្បីទីក្រុងអរិយធម៌ ភ្លឺ បៃតង ស្រស់ស្អាត

កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទីក្រុងហូជីមិញ រួមដៃគ្នាដើម្បីទីក្រុងអរិយធម៌ ភ្លឺ បៃតង ស្រស់ស្អាត

២៦ ឧសភា ២០២៤ (18:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា បញ្ជាការដ្ឋានទីក្រុងហូជីមិញ (វៀតណាម) បានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខ័ណ្ឌ Go Vap រៀបចំពិធីបំផុសចលនា “ទិវាសម្រាប់ទីក្រុងអារិយធម៌ ភ្លឺ បៃតង និងស្រស់ស្អាត” ឆ្នាំ ២០២៤។

go top