សមរភូមិ Dien Bien Phu តាមរយៈការវាយតំលៃរបស់ឧត្តមសេនីយ៍បារាំង និងអ្នកកាសែតបរទេស

សមរភូមិ Dien Bien Phu តាមរយៈការវាយតំលៃរបស់ឧត្តមសេនីយ៍បារាំង និងអ្នកកាសែតបរទេស

៨ ឧសភា ២០២៤ (18:02)

កប.អនឡាញ - ជ័យជម្នះ Dien Bien Phu បានស្ថិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិវៀតណាម ដូចជាជ័យជំនះ Bach Dang, Chi Lang ឬ Dong Da ក្នុងសតវត្សរ៍ទី២០ រហូតមកដល់ពេលនេះ ៧០ ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយ ប៉ុន្តែសំឡេងបន្ទរនៃជ័យជម្នះដ៏អស្ចារ្យនេះនៅតែបន្លឺឡើងជារៀងរហូត ហើយជាប្រធានបទដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យោធិន អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេស ជាពិសេសគឺឧត្តមសេនីយ៍បារាំង ដែលបានចូលរួមការប្រយុទ្ធដោយផ្ទាល់នៅលើសមរភូមិឥណ្ឌូចិនក្នុងសម័យឥណ្ឌូចិននេះ។

go top