អត្ថបទទី ១៖ បញ្ជាចង្កូតយ៉ាងរឹងមាំ

អត្ថបទទី ១៖ បញ្ជាចង្កូតយ៉ាងរឹងមាំ

២៩ ធ្នូ ២០២០ (17:52)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០ របស់វៀតណាមបានទទួលជោគជ័យ នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc នៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបឆ្នាំជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០៖ “ជោគជ័យលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់ឆ្នាំជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០ គឺជាកំពូលជោគជ័យថ្មីនៃគោលនយោបាយការបរទេសពហុភាគីរបស់បក្ស”។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនមានកិត្តិយសសូមជូនផ្សាយអត្ថបទមួយចំនួនដែលក្រឡេកមើលពីជោគជ័យដ៏លេចធ្លោរបស់ឆ្នាំជាប្រធានអាស៊ាន ២០២០ របស់វៀតណាម។

go top