«ចន្លោះប្រហោង» ដែលកម្រមានអ្នកដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរហូតឈានទៅដល់ជ័យជម្នះនៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៧៥

«ចន្លោះប្រហោង» ដែលកម្រមានអ្នកដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរហូតឈានទៅដល់ជ័យជម្នះនៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ ១៩៧៥

២៩ មេសា ២០២០ (17:40)

កប.អនឡាញ - ការដាក់ពង្រាយសមរភូមិការទូតដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការតស៊ូយ៉ាងតឹងរឹង និង​ប្តូរផ្តាច់ ដែលមិនចាញ់នឹងដំណើរការចរចាឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវានៅមានចន្លោះប្រហោងមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវមិនសូវរំលឹកនោះទេ។

go top