“៣ ច្បាម ៤ រួមជាមួយ” ជួយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនភាគពាយ័ព្យ

“៣ ច្បាម ៤ រួមជាមួយ” ជួយប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនភាគពាយ័ព្យ

២១ តុលា ២០២១ (16:57)

កប.អនឡាញ - ដោយសារប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវការប្រៀនប្រដៅរបស់លោកប្រធាន ហូ ជីមិញ គឺ “ការងារចលនាមហាជនល្អ អ្វីៗក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរ” ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច-ការពារប្រទេសលេខ ៣៧៩ (អង្គភាព ៣៧៩) ចំណុះយោធភូមិភាគទី ២ បានលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ “កងទ័ពការងារ” ធ្វើបានល្អការងារចលនាមហាជនដើម្បីកសាងនូវប្រព័ន្ធនយោបាយមូលដ្ឋានរឹងមាំ។ អ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែតកងទ័ពប្រជាជន បានជួបសំភាសន៍ជាមួយលោកវរសេនីយ៍ឯក Nguyen Van Huan ស្នងការនយោបាយនៃអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ច ការពារប្រទេសលេខ ៣៧៩ អំពីខ្លឹមសារនេះ។

go top