វិស័យឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់វៀតណាមត្រូវបានជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង

វិស័យឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់វៀតណាមត្រូវបានជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង

១៣ មិនា ២០១៩ (20:05)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមីនា នៅទីស្តីការរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc បានអញ្ជើញ​ធ្វើជាអធិបតីក្នុង​កិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈម និងឧបសគ្គ សំដៅជួយជំរុញឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅប្រទេសវៀតណាម។

go top