ទទួលមរតកនូវជ័យជម្នះដ៏អស្ចារ្យដើម្បីកសាង Dien Bien ឱ្យកាន់តែខ្លាំងរឹងមាំឡើង

ទទួលមរតកនូវជ័យជម្នះដ៏អស្ចារ្យដើម្បីកសាង Dien Bien ឱ្យកាន់តែខ្លាំងរឹងមាំឡើង

៣ ឧសភា ២០២៤ (18:50)

កប.អនឡាញ - ក្រោយរយៈពេល ៧០ ឆ្នាំនៃជ័យជំនះ Dien Bien Phu និងរយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំនៃការបំបែក គណៈកម្មាធិការបក្ស អាជ្ញាធរ កងទ័ព និងប្រជាជនខេត្ត Dien Bien បានទទួលមរតក និងលើកតម្កើងប្រពៃណី ទាញយកសក្តានុពល និងគុណសម្បត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ពង្រឹងការការពារជាតិ និងសន្តិសុខ សម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗ។ ការផ្លាស់ប្តូររវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែតកងទ័ពប្រជាជន និងលោក Le Thanh Do អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Dien Bien បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីប្រការនេះ។

go top