ខេត្ត Binh Thuan បំផុសយុទ្ធនាការ “ចូលរួមសម្អាតសមុទ្រ ការពារបរិស្ថាន”

ខេត្ត Binh Thuan បំផុសយុទ្ធនាការ “ចូលរួមសម្អាតសមុទ្រ ការពារបរិស្ថាន”

២៧ ឧសភា ២០២៤ (16:55)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្ត Binh Thuan ប្រទេសវៀតណាម បានសម្របសម្រួលជាមួយមន្ទីរធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន រៀបចំពិធីបំផុសយុទ្ធនាការ “ចូលរួមសម្អាតសមុទ្រ ការពារបរិស្ថាន” ដើម្បីជ្រោមជ្រែងសប្តាហ៍សមុទ្រ និងកោះវៀតណាម និងទិវាបរិស្ថានពិភពលោក (៥ មិថុនា)។

go top