ការក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារពហុព័ត៌មាន- ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលកត់សម្គាល់នូវការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃកាសែតកងទ័ពប្រជាជន

ការក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារពហុព័ត៌មាន- ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលកត់សម្គាល់នូវការអភិវឌ្ឍថ្មីនៃកាសែតកងទ័ពប្រជាជន

២០ ឧសភា ២០១៩ (20:20)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី១៩ ឧសភា ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៩ នៃទិវាខួបកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (១៩-៥-១៨៩០/១៩-៥-២០១៩) នៅទីក្រុងហាណូយកាសែតកងទ័ពប្រជាជនបានប្រារព្ធពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍកាសែតកងទ័ពប្រជាជនក្រោមគំរូនៃភ្នាក់ងារពហុព័ត៌មានរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៥។

go top