ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប អនុម័តលើនីតិវិធីចុងក្រោយសម្រាប់ EVFTA

ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប អនុម័តលើនីតិវិធីចុងក្រោយសម្រាប់ EVFTA

៣១ មិនា ២០២០ (19:04)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល (ប្រទេសប៊ែលហ្សិក) ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើសេចក្តីសំរេចចិត្តស្តីពីការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងវៀតណាម (EVFTA)។

go top