ពិព័រណ៍ “ប្រធានហូជីមិញជាមួយចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ”

ពិព័រណ៍ “ប្រធានហូជីមិញជាមួយចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ”

៧ មិថុនា ២០២៣ (16:14)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧៥ នៃថ្ងៃលោកអ៊ំហូ ចេញសេចក្ដីអំពាវនាវចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅសារមន្ទីរហូជីមិញ - សាខាយោធភូមិភាគទី ៥ និងសារមន្ទីរតំបន់លេខ ៥ (ទីក្រុង Da Nang) នាយកដ្ឋាននយោបាយនៃយោធភូមិភាគទី៥ បានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ក្រោមប្រធានបទ “ប្រធានហូជីមិញជាមួយចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ”។

go top