វៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ា បង្កើនកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍

វៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ា បង្កើនកំណើននៃវិស័យទេសចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍

១៤ ធ្នូ ២០១៩ (17:45)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនទេសចរណ៍ និងសេវាដឹកជញ្ជូន (Vietravel) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ២៤ Hour Group of Companies របស់មីយ៉ាន់ម៉ា។

go top