កាសែត The Economic Times៖ វៀតណាមកំពុងលេចឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់

កាសែត The Economic Times៖ វៀតណាមកំពុងលេចឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់

២ សីហា ២០២១ (18:03)

កប.អនឡាញ - កាសែត The Economic Times ដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Pranay Verma ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំវៀតណាម នៅសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្រោមប្រធានបទ “កាលានុវត្តន៍ភាពក្នុងការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកសម្រាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា នៅវៀតណាម” ដែលរៀបចំឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា PHD (PHDCCI) ដែលឲ្យដឹងថា វៀតណាម និងឥណ្ឌាកំពុងលេចឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ ហើយនឹងបង្កលក្ខណៈផ្សេងៗក្នុងដំណាក់កាលក្រោយជំងឺរាតត្បាត។

go top