ការធ្វើកាសែតសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

ការធ្វើកាសែតសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី

២៥ មករា ២០២០ (14:48)

កប.អនឡាញ - កាសែតសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានមកកាន់ប្រជាជនវៀតណាមតាំងពីគ្រាសង្គ្រាមដ៏លំបាកបំផុត។ នៅតាមលេណដ្ឋានការពារទីក្រុងហាណូយ និងខេត្តនានាក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការវាយបំផ្លិចបំផ្លាញពីកងទ័ពអាកាសអាមេរិក ហើយនៅតាមតំបន់រំដោះនានានៃភាគខាងត្បូង និងនៅតាមផ្លូវ Truong Son យុទ្ធជននិងជនរួមជាតិទាំងអស់នរណាក៏ចង់បានកាសែតសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីអានដែរ។

go top