ឱកាសសម្រាប់កសិផលវៀតណាមឈានចូលទីផ្សារពិភពលោក

ឱកាសសម្រាប់កសិផលវៀតណាមឈានចូលទីផ្សារពិភពលោក

២១ កក្កដា ២០១៩ (18:43)

កប.អនឡាញ -កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក (CPTPP) ដែលវៀតណាមជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកទាំង ១១ បានចូលជាធរមានជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខា។ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុប (EVFTA) ក៏ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាផងដែរ ។ តើអ្វីដែលជាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កសិផល​វៀតណាម? នេះគឺជាប្រធានបទ "សំខាន់" ដែលបានលើកយកពិភាក្សានៅក្នុងសន្និសីទ និងសិក្ខាសាលាជាច្រើននៅពេលថ្មីៗនេះ។

go top