ពិធីគោរពបូជា Ban Vuong របស់ជនជាតិ Dao

ពិធីគោរពបូជា Ban Vuong របស់ជនជាតិ Dao

២៥ តុលា ២០២១ (18:28)

កប.អនឡាញ - ការថ្វាយបង្គំ Ban Vuong គឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ Dao តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ ដែលបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរស និង​ឆ្ពោះទៅរកប្រភពដើម។

go top