កោះ Phu Quoc

កោះ Phu Quoc

១៤ កញ្ញា ២០១៩ (21:27)

កប.អនឡាញ - ដោយមានទេសភាពស្រស់ត្រកាល កោះ Phu Quoc តែងតែជាប្រភពនៃការបំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនដែលមកទីនេះ។

go top