អ្នកដាំ “ដើមឈើសន្តិភាព” វៀតណាម - អាមេរិក

អ្នកដាំ “ដើមឈើសន្តិភាព” វៀតណាម - អាមេរិក

២៦ មករា ២០២០ (16:52)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំ ២០២០ គឺជាឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តទៅការរំលឹកខួបលើកទី ២៥ នៃការធ្វើឱ្យប្រក្រតីទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម - អាមេរិក។ ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាយ និងក្លាយជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចជាសព្វថ្ងៃនេះ អាស្រ័យដោយមានការរួមវិភាគទានរបស់បណ្តាជនជាតិអាមេរិកដែលជាអ្នកជំរុញស្ពានមិត្តភាព។ លោកស្រី Jerilyn Brusseau បានវាយតំលៃជាសហស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសហស្ថាបនិកនៃអង្គការ PeaceTrees Vietnam (ដើមឈើសន្តិភាពវៀតណាម)។

go top