ពិធីបុណ្យវៀតណាមនៅខេត្ត  Kanagawa បង្កើនជំនួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

ពិធីបុណ្យវៀតណាមនៅខេត្ត Kanagawa បង្កើនជំនួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន និងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌

១២ កញ្ញា ២០២២ (18:17)

កប.អនឡាញ - ពិធីបុណ្យវៀតណាមនៅខេត្ត Kanagawa (ប្រទេសជប៉ុន) ឆ្នាំ២០២២ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០ និងថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Yokohama ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងច្រើនកុះករ។

go top