សកម្មភាពជាច្រើនក្នុងឱកាស Hoi An ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការយូណេស្កូ

សកម្មភាពជាច្រើនក្នុងឱកាស Hoi An ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការយូណេស្កូ

៥ ធ្នូ ២០២០ (19:01)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ២១ ឆ្នាំ នៃទីក្រុងបុរាណ Hoi An ខេត្ដ Quang Nam ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកដោយអង្គការយូណេស្កូ (៤-១២-១៩៩៩ / ៤-១២-២០២០) និង ៣ ឆ្នាំ នៃសិល្បៈ Bai Choi នៅភាគកណ្ដាលវៀតណាមត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេតិកភណ្ឌអរូបី (៧ - ១២- ២០១៧ / ៧-១២-២០២០) ។

go top