ប្រទេសវៀតណាមជាប្រភពនៃក្តីសុភក្តមង្គល

ប្រទេសវៀតណាមជាប្រភពនៃក្តីសុភក្តមង្គល

២០ មិនា ២០១៩ (21:42)

កប.អនឡាញ - ពួកគេគឺជាជនបរទេសដែលបានមកប្រទេសវៀតណាមដោយមិនថាវ័យក្មេងក្តី ចាស់ក្តី មកធ្វើការក្តី លេងកំសាន្តក្តី ឬគ្រាន់តែមកដើម្បីរំលឹកពីការចងចាំនៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែមានគំនិតមួយដូចគ្នានោះ គឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ និងពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់គ្រាដែលស្នាក់នៅវៀតណាម។

go top