ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ចម្រុះពណ៌របស់បណ្ដាជនជាតិនៅតំបន់ភ្នំ

ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ចម្រុះពណ៌របស់បណ្ដាជនជាតិនៅតំបន់ភ្នំ

២២ ឧសភា ២០២៤ (17:07)

កប.អនឡាញ - “ពិធីបុណ្យវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ចម្រុះពណ៌របស់បណ្ដាជនជាតិនៅតំបន់ភ្នំ” ខេត្ត Thua Thien Hue លើកទី១៥ នៅស្រុក A Luoi ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាពេលថ្មីៗនេះ មានសកម្មភាពពិសេសជាច្រើនដូចជា៖ មហោស្រពសិល្បៈសាធារណៈ ការប្រកួតកីឡា និងបង្ហាញដំណើរទេសចរណ៍នៅស្រុក A Luoi និងពិធីបុណ្យគោរពបូជាព្រះភ្នំរបស់ជនរួមជាតិ Co Tu...

go top