ពិធីបុណ្យអកអំបុក នៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long ឆ្នាំ ២០១៩៖ ពង្រីក​រាល់តម្លៃវប្បធ៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរ

ពិធីបុណ្យអកអំបុក នៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long ឆ្នាំ ២០១៩៖ ពង្រីក​រាល់តម្លៃវប្បធ៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរ

២៣ តុលា ២០១៩ (17:35)

តាមរយៈពិធីបុណ្យនេះ ខេត្ត Soc Trang មានបំណងចង់ធ្វើការឃោសនា ផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាឧទ្ទេសនាមអំពីទឹកដី និងមនុស្ស Soc Trang ដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

go top