ឱកាសថ្មីសម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់នារីវៀតណាម

ឱកាសថ្មីសម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់នារីវៀតណាម

២៣ មករា ២០២៣ (07:00)

កប.អនឡាញ - ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃរង់ចាំ ក្រុមបាល់ទាត់នារីវៀតណាមក៏បានឈានចូលវគ្គជម្រុះបាល់ទាត់នារីពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ និងអូស្ត្រាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣។ នេះជាស្នាដៃដ៏កម្រមួយ ហើយក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់បាល់ទាត់នារីវៀតណាម។

go top