ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូ ២០២០

ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូ ២០២០

២៤ កក្កដា ២០២១ (17:55)

កប.អនឡាញ - អូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូ ២០២០ បានបើកនៅយប់ថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅប្រទេសជប៉ុន។ ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកលើកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបសាមញ្ញដោយគ្មានទស្សនិកជន ប៉ុន្តែពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ - ប្រវត្ដិសាស្ដ្រ និងផ្សព្វផ្សាយនូវសារនៃព្រឹត្ដិការណ៍កីឡាធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។

go top