គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាម ដណ្តើមបានមេដាយមាសជាង ១០០ គ្រឿងហើយ

គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាម ដណ្តើមបានមេដាយមាសជាង ១០០ គ្រឿងហើយ

១៨ ឧសភា ២០២២ (16:38)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១ គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមដណ្តើមបានមេដាយមាសជាង ១០០ គ្រឿងហើយ។

go top