កីឡាករ កីឡាករិនីជិត ២០០ នាក់ ចូលរួមការប្រកួតពីងប៉ុង ពានរង្វាន់សមាគមអ្នកកាសែត​វៀតណាម

កីឡាករ កីឡាករិនីជិត ២០០ នាក់ ចូលរួមការប្រកួតពីងប៉ុង ពានរង្វាន់សមាគមអ្នកកាសែត​វៀតណាម

១៩ កញ្ញា ២០១៩ (18:53)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមបានសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌និងកីឡាទីក្រុងហាណូយរៀបចំសន្និសីទកាសែតស្តីពីការប្រកួតពីងប៉ុងលើកទី១៣ នៃពានរង្វាន់សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាម ។

go top