ក្រុមមុជទឹកវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងការប្រកួតមុជទឹកពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២

ក្រុមមុជទឹកវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងការប្រកួតមុជទឹកពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២

៦ កញ្ញា ២០២២ (17:12)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា នៅប្រទេសថៃ ក្រុមមុជទឹកវៀតណាមបានបញ្ចប់ការប្រកួត​មុជទឹកពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២ ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ដោយទទួលមេដាយមាសចំនួន ២៦ គ្រឿង, មេដាយប្រាក់ចំនួន ១១ គ្រឿង និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន ៥ គ្រឿង។

go top