ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហាណូយអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១

ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហាណូយអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១

៣ មិនា ២០២១ (17:46)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី ២ ខែមីនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហាត់​ និងប្រកួតកីឡាហាណូយ លោក Vuong Dinh Hue សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហាណូយបានចុះត្រួតពិនិត្យការហ្វឹកហាត់និងការត្រៀមរៀបចំស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី ១១។

go top