សិល្បករ Nguyen Viet Trung ចូលវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតព្យាណូអន្តរជាតិ Chopin

សិល្បករ Nguyen Viet Trung ចូលវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតព្យាណូអន្តរជាតិ Chopin

២៧ កក្កដា ២០២១ (17:42)

កប.អនឡាញ - គេហទំព័រផ្លូវការនៃការប្រកួតព្យាណូអន្តរជាតិ Chopin លើកទី១៨ ទើបប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះសិល្បករ ៨៧ នាក់ ដែលចូលវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ក្នុងនោះ សិល្បករ Nguyen Viet Trung ដែលជាតំណាងតែមួយគត់របស់វៀតណាម។

go top