ពិធីបើកមហោស្រពកាំជ្រួចផ្កាភ្លើងអន្តរជាតិ  Da Nang ឆ្នាំ ២០២៣

ពិធីបើកមហោស្រពកាំជ្រួចផ្កាភ្លើងអន្តរជាតិ Da Nang ឆ្នាំ ២០២៣

៣ មិថុនា ២០២៣ (16:17)

កប.អនឡាញ - នាយប់ថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា នៅទីក្រុង Da Nang ពិធីបើកមហោស្រពកាំជ្រួចផ្កាភ្លើងអន្តរជាតិ Da Nang (DIFF 2023) បានប្រព្រឹត្តទៅដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដោយមានទស្សនីយភាពកាំជ្រួចដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមជើងឯកហ្វាំងឡង់ និងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវៀតណាម។

go top