បុណ្យណូអែលដ៏សុខសាន្តនិងកក់ក្តៅ

បុណ្យណូអែលដ៏សុខសាន្តនិងកក់ក្តៅ

២៥ ធ្នូ ២០២២ (18:06)

កប.អនឡាញ - បុណ្យណូអែលឆ្នាំនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងសប្តាហ៍ អាកាសធាតុអំណោយផល ដូច្នេះប្រជាជននៅគ្រប់ទិសទីនៅទូទាំងប្រទេស នាំគ្នាទៅលេងកម្សាន្ត ធ្វើឱ្យបរិយាកាសអ៊ូអរ។

go top