ក្រុមបេសកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់សុវត្ថិភាព (ATK) Dinh Hoa

ក្រុមបេសកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់សុវត្ថិភាព (ATK) Dinh Hoa

១៥ ធ្នូ ២០១៩ (18:18)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ធ្នូ ក្រុមបេសកម្មនៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ក្រសួងការពារប្រទេស ដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខារងនៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកេរ្តិ៍តំណែល ប្រវត្ដិសាស្ដ្រតំបន់សុវត្ថិភាព (ATK) នៃស្រុក Dinh Hoa ខេត្ត Thai Nguyen ភាគខាងជើងវៀតណាម ។

go top