ក្រុមកងនាវាលេខ ៣២  រៀបចំការប្រកួត  "ខ្ញុំស្រលាញ់កោះសមុទ្រមាតុភូមិ" នៅខេត្ត Phu Yen

ក្រុមកងនាវាលេខ ៣២ រៀបចំការប្រកួត "ខ្ញុំស្រលាញ់កោះសមុទ្រមាតុភូមិ" នៅខេត្ត Phu Yen

២២ មេសា ២០២៤ (17:06)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២០ មេសា នៅខេត្ត Phu Yen ក្រុមកងនាវាលេខ ៣២ បញ្ជាការដ្ឋានកងឆ្មាំសមុទ្រតំបន់លេខ ៣ សហការជាមួយគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Phu Yen បានរៀបចំការប្រកួត “ខ្ញុំស្រឡាញ់កោះសមុទ្រមាតុភូមិ” សម្រាប់សិស្សានុសិស្សចំនួន ១០០ នាក់ នៅសាលាអនុវិទ្យាល័យជាច្រើននៅទីក្រុង Tuy Hoa។

go top