ក្រសួងការពារប្រទេសដាក់ពង្រាយភារកិច្ច និងវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការ និងទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាត Covid-19

ក្រសួងការពារប្រទេសដាក់ពង្រាយភារកិច្ច និងវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការ និងទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាត Covid-19

៣១ មិនា ២០២០ (19:04)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអនឡាញ ក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Tran Don អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការបង្ការ និងទប់ទល់ជំងឺ Covid-19 របស់ក្រសួងការពារប្រទេសដើម្បីដាក់ពង្រាយភារកិច្ច និងវិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការបង្ការ និងទប់ទល់នឹងរោគរាតត្បាត Covid-19។

go top