បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅកណ្តាលសមុទ្រ

បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅកណ្តាលសមុទ្រ

២៩ មករា ២០២៣ (07:31)

កប.អនឡាញ - នៅលើដីគោក ពេលដែលសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗបានជួបជុំគ្នា ទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាម ២០២៣ ប៉ុន្ដែនៅកណ្ដាលសមុទ្រ កងទ័ពជើងទឹក កងទ័ពការពារព្រំដែន និងកងឆ្មាំសមុទ្រនៅតែបំពេញភារកិច្ចយាមល្បាត ត្រួតពិនិត្យ និងត្រៀមប្រយុទ្ធ... ដើម្បីការពារយ៉ាងរឹងមាំនូវអធិបតេយ្យភាពកោះសមុទ្រដ៏ពិសិដ្ឋនៃមាតុភូមិ។

go top