ត្រួតពិនិត្យការងារយុត្តិធម៌ អធិការកិច្ច និងនីតិកម្មនៅអង្គទ័ពលេខ ១ កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

ត្រួតពិនិត្យការងារយុត្តិធម៌ អធិការកិច្ច និងនីតិកម្មនៅអង្គទ័ពលេខ ១ កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

៧ មិថុនា ២០២៣ (16:48)

កប.អនឡាញ-នារសៀលថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Vo Minh Luong អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេស ចុះពិនិត្យលើការងារខាង៖ យុត្តិធម៌ អធិការកិច្ច និងនីតិកម្ម និងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការដេញថ្លៃក្នុងអង្គទ័ពលេខ១ នៃកងទ័ពប្រជាជន។

go top