វៀតណាមពិនិត្យការចាត់បញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលិស និងស៊ីវិលទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

វៀតណាមពិនិត្យការចាត់បញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលិស និងស៊ីវិលទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

១៩ កក្កដា ២០១៩ (17:49)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា នៅវិទ្យាស្ថានពេទ្យយោធា ក្រុមការងារអន្តរស្ថាប័នទទួលបន្ទុកការដែលវៀតណាមចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បានរៀបចំសន្និសីទស្ដីពីការអនុវត្តភារកិច្ចចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្ដិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ ២០១៩ ក្រោមអធិបតីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀត​ណាម។

go top