វៀតណាមត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាយោធាអន្ដរជាតិ ឆ្នាំ២០២០

វៀតណាមត្រៀមរៀបចំយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រកួតកីឡាយោធាអន្ដរជាតិ ឆ្នាំ២០២០

៥ កក្កដា ២០២០ (19:26)

កប.អនឡាញ - តបតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមគ្រោងនឹងចាត់បញ្ជូនក្រុមកីឡាយោធាក្នុងប្រទេសនិងក្រុមកីឡាយោធាដែលជាសិក្ខាកាមយោធាវៀតណាមកំពុងសិក្សានៅរុស្ស៊ីចំនួន ៧ ក្រុម ទៅយចូលរួមការប្រកួតកីឡាយោធាអន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០២០ (Army Games 2020) ។

go top