លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញនូវភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយជាក់លាក់ ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ខេត្ត Lang Son ត្រូវធានាការអនុវត្តន៍សមកាលកម្មក្នុងការអនុវត្តផែនការស្របតាមផែនការមេថ្នាក់ជាតិ ផែនការតំបន់ ផែនការវិស័យ។ រៀបចំផែនការអនុវត្តផែនការមេថ្នាក់ខេត្តជាបន្ទាន់; កំណត់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ វឌ្ឍនភាព និងធនធានសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធី និងគម្រោងនានាក្នុងផែនការមេ។

leftcenterrightdel
លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម 

ទន្ទឹមនឹងនោះ ខេត្តចាំបាច់ត្រូវជំរុញការកែទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល និងកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្ម រៀបចំគម្រោង និងវិស័យនានាដើម្បីអំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគ ស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគ ជាពិសេសវិនិយោគិនធំៗដែលមានសក្តានុពល។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថា ខេត្ត Lang Son នឹងអភិវឌ្ឍស្របតាមចក្ខុវិស័យ ការគិត និងនវានុវត្តន៍ដូចបានប្រកាសក្នុងផែនការ ក្លាយទៅជាខេត្តព្រំដែនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមមានស្ថិរភាព ការពារជាតិ សន្តិសុខ និងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីត្រូវបានធានា ហើយជាប៉ូលកំណើនមួយ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ខ្ពង់រាប និងតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ខេត្ត Lang Son បានប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុម័តគោលការវិនិយោគ វិញ្ញាបនបត្រ និងចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការចុះឈ្មោះវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងចំនួន ២៤ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង ៤០ ពាន់ពាន់លានដុង (ជិត ១.៦ លានដុង)៕

តាម vovworld.vn