នេះជាការប្រកួតរត់លើកដំបូងក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ គ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយសមាគមអត្តពលកម្មអាស៊ី។ នៅឆ្នាំ ២០២៤ ការប្រកួតប្រព្រឹត្តទៅនៅបឹង Thien Quang ទីក្រុងហាណូយ ដោយទាក់ទាញកីឡាករ កីឡាការិនីជិត ៥០០០ នាក់។ ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីអត្តពលិកមកពីក្រុមអត្តពលិកវៀតណាម អត្តពលិកមកពីប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ២២។ល។

leftcenterrightdel
គណៈកម្មការរៀបចំប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់បណ្តាកីឡាករ កីឡាការិនីឆ្នើម

ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏មានប្រភេទកីឡាចលនាសម្រាប់កីឡាករក្នុង និងក្រៅប្រទេស ចុះឈ្មោះវិញ្ញាសាពាក់កណ្តាលម៉ារ៉ាតុង (ចម្ងាយ ២១.០៩៧៥ គីឡូម៉ែត្រ), ១០ គីឡូម៉ែត្រ, ៥ គីឡូម៉ែត្រ និងប្រភេទផ្សេងៗទៀត៕

បកប្រែដោយ Huyen Trang