នៅឯការពិគ្រោះយោបល់នេះ ភាគីចិនបានអះអាងជាថ្មី ពីការគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសហគមន៍អាស៊ាន និងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន ហើយបានគាំទ្រអាស៊ានដើរតួនាទីកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងបញ្ហាតំបន់។ ប្រទេសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តដាក់អាទិភាពខ្ពស់លើទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ាន ដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយការទូតភាពជាអ្នកជិតខាង។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍

ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើប្រធានបទនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំនេះ គឺ “ឆ្នាំនៃការជួបប្រាស្រ័យប្រជាជនអាស៊ាន-ចិន”។ គម្រោង និងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវបានរៀបំឡើងនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសចិន និងបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន-ចិន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិននាពេលខាងមុខ៕

តាម vovworld.vn