វៀតណាមបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស

វៀតណាមបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេស

២៩ កញ្ញា ២០២២ (18:02)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Charles Kaye អគ្គនាយកសកលនៃមូលនិធិវិនិយោគ Warburg Pincus (សហរដ្ឋអាមេរិក) ដែលជាវិនិយោគិនឯកជនធំមួយនៅវៀតណាម ដោយមានការបណ្តាក់ទុន ២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់បច្ចុប្បន្ន។

go top