វៀតណាមរួមចំណែកដល់សន្តិភាពពិភពលោកដើម្បីការពារសន្តិភាពរបស់ខ្លួន

វៀតណាមរួមចំណែកដល់សន្តិភាពពិភពលោកដើម្បីការពារសន្តិភាពរបស់ខ្លួន

២៩ ឧសភា ២០២០ (17:46)

កប.អនឡាញ - លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Nguyen Chi Vinh អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារប្រទេស ប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំក្រសួងការពារប្រទេសស្ដីពីការចូលរួមរក្សាសន្ដិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានផ្ដល់បទសំភាសជាមួយសារព័ត៌មានដោយបញ្ជាក់​ថា ​“វៀត​ណាមបានរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនៅលើពិភពលោក ហេតុដូច្នេះវៀតណាមទាមទារឱ្យប្រទេសទាំងអស់គោរពសន្តិភាពរបស់វៀតណាម គោរពផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមផងដែរ”។

go top