លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc៖ ចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគផ្លូវដង្ហើម  Covid-19 គឺជាភារកិច្ចចំបង

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc៖ ចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគផ្លូវដង្ហើម Covid-19 គឺជាភារកិច្ចចំបង

២៥ កុម្ភៈ ២០២០ (18:58)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល លោក Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំអចិន្រ្តៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើម ដែលបណ្តាលមកពីវីរុស Corona (Covid-19) ។

go top