កិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្ដីពីការឆ្លើយ​តប​ទៅនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

កិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្ដីពីការឆ្លើយ​តប​ទៅនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

២៨ មករា ២០២១ (16:27)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៥ និងទី២៦ កិច្ចប្រជុំកំពូលតាមប្រព័ន្ធវីដេអូស្ដីពីការឆ្លើយ​តប​​នឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុង​បំណង​ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយសម្រាប់​ឆ្លើយ​តប​នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលប៉ះពាល់កាន់​តែ​ខ្លាំង​ទៅ​លើប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។

go top