នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ចុះពិនិត្យគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ទី៣ ទីក្រុងហូជីមិញ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ចុះពិនិត្យគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ទី៣ ទីក្រុងហូជីមិញ

៣០ មករា ២០២៣ (17:33)

កប.អនឡាញ - ក្នុងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យគម្រោង និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ជាតិនាដើមឆ្នាំថ្មី នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ មករា លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ទី៣ ទីក្រុងហូជីមិញ។

go top