លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និងទី ៣៩

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៨ និងទី ៣៩

២៦ តុលា ២០២១ (19:14)

កប.អនឡាញ - កិច្ចប្រជុំកំពូលសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) លើកទី៣៨ និងទី៣៩ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានបើកក្រោមអធិបតីភាពរបស់ប្រ៊ុយណេ ដែលជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ាន។

go top