វៀតណាម និងបារាំងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីចក្ខុវិស័យរួមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ២០១៨-២០២៨

វៀតណាម និងបារាំងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីចក្ខុវិស័យរួមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ២០១៨-២០២៨

១៩ កញ្ញា ២០១៨ (21:55)

កប.អនឡាញ - តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រី Florence Parly រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិបារាំង គណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាម បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា។

go top