នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

២០ មករា ២០១៩ (22:36)

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំលើកទី២ នៃអនុគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស ក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការ។ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយ សំដៅវាយតម្លៃឡើងវិញនូវភារកិច្ចដែលត្រូវបានអនុវត្តនិងដាក់ចេញផែនការសម្រាប់អនុវត្តរាល់ភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ។

go top