សន្និសីទនគរបាលទូទាំងប្រទេសលើកទី ៧៣

សន្និសីទនគរបាលទូទាំងប្រទេសលើកទី ៧៣

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី ១៥ មករា ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបើកសន្និសីទនគរបាលទូទាំងប្រទេសលើកទី ៧៣។ លោកអគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong អញ្ជើញចូលរួម និងមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទ។ អញ្ជើញចូលរួមមានលោកឧត្ដមសេនីយ៍ឯក To Lam រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងនគរបាល និងថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមនានាផងដែរ។

go top