លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីស្នើឱ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភាគកណ្ដាលដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីស្នើឱ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភាគកណ្ដាលដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត

២៥ តុលា ២០២០ (18:31)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc បានចុះសួរសុខទុក្ខ លើកទឹកចិត្ត និងចែករំលែកការបាត់បង់ និងខូចខាតដែលបណ្ដាលឡើងដោយទឹកជំនន់ចំពោះប្រជាជននៅស្រុក Quang Ninh ខេត្ត Quang Binh វៀតណាម។

go top