បញ្ជាក់ពីតួនាទីនិងការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាម

បញ្ជាក់ពីតួនាទីនិងការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាម

១៨ មិនា ២០១៩ (21:00)

កប.អនឡាញ - នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា មហោស្រពកាសែតទូទាំងប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩ ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាម និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយត្រូវបានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ដែលមានសកម្មភាពគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ និងដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន។

go top