សន្និសីទលើកសរសើរអ្នកមានគុណបំណាច់ចំពោះបដិវត្តន៍នៅទូទាំងប្រទេស

សន្និសីទលើកសរសើរអ្នកមានគុណបំណាច់ចំពោះបដិវត្តន៍នៅទូទាំងប្រទេស

២០ កក្កដា ២០១៨ (19:03)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃ១៩ កក្កដា ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៧១ ទិវាយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនពលី នៅខេត្ត Ba Ria – Vung Tau វៀតណាម ក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច បានសហការជាមួយក្រសួងការពារប្រទេស ក្រសួងនគរបាល កាសែតប្រជាជន និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ba Ria – Vung Tau រៀបចំសន្និសីទលើកសរសើរអ្នកមានគុណបំណាច់ចំពោះបដិវត្តន៍នៅទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ​២០១៨។

go top