ក្នុងបរិបទនេះ ប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានភាពលំនឹងល្អ។ នេះជាអំណោយផលសម្រាប់ទីផ្សារលក់ដូរ និងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នា ក្រោយ Covid-19។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (vov.vn)

លោក Ong Tiong Hooi អគ្គនាយករងនៃសេវាកម្មផ្ដល់ប្រឹក្សាអាជីវកម្ម - ពិនិត្យតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុន PwC ប្រចាំនៅវៀតណាមបានចាត់ទុកថា ដោយទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមដែលមានសញ្ញាងើបឡើងវិញ និងរួមជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA ចូលជាធរមាន ក្នុងដំណាក់កាលពី ៦ ដល់ ១២ ខែខាងមុខ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរគួរចាប់អារម្មណ៍ នៅពេលដែលសហគ្រាសមានស្ថិរភាពជាប្រក្រតីឡើងវិញជាបណ្ដើរៗ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh