របាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថា កត្តាសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរួមមានការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកល ការរឹតបន្តឹងរូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួន និងការរំខានដោយសារតែភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកកើនឡើង។ ការព្យាករណ៍អតិផរណាត្រូវបានកែសម្រួលពី ៤.៥% ចុះ ៣.៨% សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ និងពី ៤.២% ចុះ ៤.០% សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤។

leftcenterrightdel
អ្នកជំនាញរបស់ ADB ព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនឹងកើនឡើងប្រមាណ ៥.៨% ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ (រូបថត៖ vietnamplus.vn)

យោងតាមលោក Shantanu Chakraborty នាយក ADB ប្រចាំប្រទេសវៀតណាម កត្តាខាងក្រៅបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់វិស័យផលិតកម្ម និងការនាំចេញរបស់វៀតណាម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលខាងមុខ ដោយសារតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកបានកើនឡើង អតិផរណាកម្រិតសមរម្យ ការជម្រុញការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈ និងជម្រុញឲ្យសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មប្រសើរឡើង៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh